Unicorns: 3 belangrijke lessen die Nederlandse bedrijven van hen kunnen leren

Informatie- en digitale technologieën zijn al lang niet meer enkel een middel om de bedrijfsvoering te ondersteunen. Inmiddels zetten ze hele bedrijfstakken op zijn kop; we kennen allemaal de voorbeelden van Netflix, Apple, Amazon, Airbnb, Uber, Google en andere tech giants. En de opkomst van deze tech giants heeft enorme impact gehad op gevestigde bedrijven en bedrijfstakken zoals Nokia, Kodak, V&D, hotels, videotheken en taxibedrijven.

“Tech is niet meer enkel een middel om bedrijfsvoering te ondersteunen.. Lees opiniestuk Bart van der Mark @nrclive”
Tweet this!

En wat zal de toekomst brengen? Wie zullen de volgende winnaars zijn? In dit kader is het interessant om naar zogenaamde unicorns te kijken. Unicorns zijn tech-startups met een marktwaarde van $1 miljard of meer. Een korte analyse van de door CB Insights gepubliceerde lijst van unicorns leert:

  • 202 van de in totaal 2016 unicorns zijn gestart in 2013 of later
  • Ze representeren een totale marktwaarde van $ 746 Miljard (meer dan de totale Nederlandse aandelenmarkt)
  • 26 unicorns (~12% van het totaal) komen uit Europa waarvan 10 uit Groot-Brittannië. De rest uit met name de VS (108) en China (57). 2 unicorns in de lijst komen uit Nederland.
  • De VS leveren 28% van het wereldwijde GDP en 53% van het aantal unicorns. Europa levert 25% van het wereldwijde GDP en 12% van het aantal unicorns… Kijken we naar de marktwaarde van de unicorns dan vertegenwoordigt Europa zelfs slechts 7%.
  • Een groot deel van deze unicorns heeft tot missie een disruptief businessmodel te introduceren op basis van innovatieve technologieën zoals Robotics en Artificial Intelligence. Een goed voorbeeld hier van is Benevolent.AI, een Britse unicorn, opgericht in 2013 en een huidige waarde van $1.4 miljard, die zich richt op het versnellen van medische doorbraken door middel van AI. .

Bestuurders van Nederlandse bedrijven kunnen hun voordeel doen met het monitoren van de deze unicorns. Het zijn immers bedrijven die de startup-fase ruimschoots voorbij zijn en dat betekent dat er afdoende vraag is in de markt, investeerders bereid zijn grote bedragen te investeren en de organisaties op oorlogssterkte zijn om de door hen beoogde markten te veroveren en de gevestigde orde omver te werpen. De concepten die deze Unicorns naar de markt brengen kunnen ook tot inspiratie dienen voor het verbeteren van de eigen producten en diensten en leveren ook belangrijke input voor een eventuele defensieve strategie gericht op het beschermen van bestaande posities in de markt.

Bestuurders van Nederlandse bedrijven kunnen hun voordeel doen met het monitoren van unicorns.

Unicorns laten verder zien hoe innovatie ook kan; veel grote bedrijven hebben moeite met snelle en disruptieve innovaties omdat deze geremd worden door bestaande structuren en denkbeelden. Unicorns laten zien dat goede ideeën binnen een mum van tijd kunnen uitgroeien tot krachtige spelers die het traditionele spel behoorlijk overhoop kunnen halen. Hoe ze dit doen? 3 belangrijke ingredienten zijn:

Platforms: het laagdrempelig, goedkoop en betrouwbaar bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Denk aan Airbnb en Uber. Deze strategie vergt relatief weinig investeringen in eigen assets en kan zeer snel groeien omdat er nauwelijks remmende factoren zijn zoals productiecapaciteit, logistiek, etc.

Minimal Viable Product (MVP) denken: traditioneel worden producten en diensten geperfectioneerd voordat ze de markt op worden gebracht. Dit kost veel tijd en beperkt de snelheid van de ontwikkeling van het product / de dienst tot wat de eigen organisatie aan kan. Het MVP denken is gericht op het snel op de markt brengen van iets dat goed genoeg is om geaccepteerd te worden om vervolgens door middel van het continue verzamelen en analyseren van data in korte en elkaar snel opvolgende cycli product updates door te voeren. Dit leidt tot snellere en betere (gebaseerd op daadwerkelijke ervaringen van gebruikers) verbeteringen. Tesla is een goed voorbeeld; hun auto’s staan continu in verbinding met het internet en kunnen realtime data leveren en updates ontvangen.

Exponentieel denken: veel traditionele bedrijven denken dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen met die nieuwe technologieën. De realiteit is echter dat de meeste de Wet van Moore volgen en dus exponentieel verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 3d-printen. Een paar jaar geleden stond dit nog in zijn kinderschoenen en nu al kunnen we complexe producten met een combinatie van verschillende vormen en materialen printen voor bijvoorbeeld medische toepassingen. Hoe lang zal het duren voordat we bijna niks meer thuis laten bezorgen maar het thuis printen of in het locale 3d printing lab? Dat scenario zou zomaar dichterbij kunnen zijn dan we nu denken en de eerste vraag die, in dit voorbeeld, logistieke dienstverleners en organisaties met grote productiefaciliteiten, zich moeten stellen is welke kansen en bedreigingen dit met zich mee brengt.

Want reken maar dat er een unicorn is, of aan het ontstaan is die op dit gebied zijn messen aan het slijpen is. En wie is dan de volgende Nokia of V&D?


Bart leidt het Intelligent Automation team van Cognizant, een van de grootste technology en consulting bedrijven ter wereld. Zijn team ontwikkelt en implementeert toepassingen op het gebied van Robotic Process Automation, Artificial Intelligence en Machine Learning. Hij helpt bedrijven zo efficiënter te opereren en harder te groeien. Het is zijn missie om ogenschijnlijk ingewikkelde en futuristische materie terug te brengen tot de dagelijkse praktijk van vandaag en morgen. Zijn sessie zal dan ook veel praktische lessen en voorbeelden bevatten voor managers en beleidsmakers in zowel de overheid als het bedrijfsleven.


Impact Robotisering 2017

Wat zijn de businesskansen van slimme machines? Laat je volledig informeren door Bart en vele andere topsprekers op 12 oktober 2017 tijdens Impact Robotisering van NRC Live.

Bekijk het programma

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige NRC Live events? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Suggesties voor een spreker?

Suggesties voor een spreker?

Ken jij iemand die goed zou kunnen spreken op een van onze events? Stel dan een spreker aan ons voor!