Technologie omarmen is in het belang van de patiënt

Om als medisch specialist de goede beslissing te nemen is het cruciaal om nieuwe technologie te omarmen. Eén van de specialisten die ik daarover sprak, zei sceptisch: “Wij worden vervangen door robots.” Ik vind die gedachte best begrijpelijk, het klopt alleen niet.

De dokter blijft altijd de centrale en meest bepalende factor in het bepalen van de juiste diagnose en behandeling. Hij of zij kan echter wel wat hulp gebruiken in het verzamelen, interpreteren en delen van data die de beslissing ondersteunen.

100.000 mutaties
Bij borstkanker alleen al zijn er 100.000 mutaties in tumoren. Daar weten we gelukkig steeds meer van. Het detailniveau van beschikbare informatie neemt ook toe; wel zo prettig om stappen te zetten naar meer personalised healthcare.

Bij kanker is er nu nog vaak grote onzekerheid of een behandeling wel effectief zal zijn. Kunstmatige intelligentie (AI) zal de mens hier helpen. Slimme algoritmes maken het mogelijk de effectiviteit van de diagnoses en behandeling positief te beïnvloeden. Idealiter wil je dan wel bij het voeden van de AI-systemen alle beschikbare informatie meenemen.

Maar hoe zorg je dat je niet omkomt in zo’n berg data? De oplossing is tweeledig: slim inrichten van kennisuitwisseling én zorgen dat de best mogelijke kennis beschikbaar is.

Kennisdeling kan levens redden
Betere kennisdeling kan levens van oncologiepatiënten redden. Patiënten met slokdarm-, maag-, lever-, borst- en eierstokkanker hebben een grotere overlevingskans als ze onderwerp van gesprek zijn geweest in een multidisciplinair overleg (mdo).

Aan een mdo nemen al gauw zeven specialisten deel: de internist-oncoloog, chirurg, gynaecoloog, uroloog, longarts, radiotherapeut en ondersteunende specialisten zoals radiologie en het laboratorium. De informatie over één patiënt komt nu nog uit verschillende systemen en in verschillende formats. Van het lab-informatiesysteem tot het epd, uit het pacs-systeem of andere IT-systemen.

Het is daarom best lastig om de patiënteninformatie en relevante literatuur voor zo’n overleg inzichtelijk te krijgen én om dat snel te doen. Geavanceerde digitale platforms maken snelle kennisuitwisseling gemakkelijker. Die moeten dan natuurlijk wel perfect aansluiten bij de workflow van de specialisten om hen optimaal te ondersteunen bij het interpreteren van de input en testresultaten.

De juiste vragen van binnenuit
Was er vroeger sprake van één multidisciplinair overleg, nu zijn er steeds meer tumor-specifieke mdo’s, zoals een borstkanker-mdo. Dat is een stap vooruit om kennisuitwisseling nog doelgerichter te maken. Voor effectief multidisciplinair overleg zijn kwaliteitscriteria geformuleerd door het Integraal Kankercentrum Nederland.

Het ontwerpen en gebruiken van technologie (zoals een digitaal platform) heeft baat bij de juiste vragen van binnenuit. De antwoorden en oplossingen kunnen alleen in nauw contact met de praktijk worden gegeven en ontwikkeld. Daarom is het omarmen van technologie door de specialisten in het belang van de patiënt.


In aanloop naar het event over Zorgtechnologie delen wij regelmatig opiniestukken van onze sprekers en partners. Bart van den Bogaard is digital business manager van Roche Diagnostics Nederland.

Bekijk programma