Succes zit in je bedrijfscultuur

– 5 minuten leestijd –

OPINIEMedewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van ieder bedrijf. Wie succesvol wil zijn, focust daarom niet op financiële waarde, maar op medewerkerswaarde. Hierbij is vooral de match met de bedrijfscultuur van belang.

Grote bedrijven worstelen met het aantrekken en binden van jong talent. Uit onderzoek van uitzendbureau YoungCapital bleek vorig jaar al dat jongeren liever in het mkb willen werken dan bij een multinational. Ook het digitale netwerkplatform LinkedIn signaleerde een duidelijke kentering op dit vlak. Zij zagen het aantal medewerkers van grote bedrijven (> 10.000 man) dalen met 20 procent, terwijl het aantal medewerkers van kleine bedrijven (< 10 man) juist met 44 procent toenam. Volgens LinkedIn speelt cultuur hierbij een belangrijke rol.

“In diverse onderzoeken geven millennials aan dat geld voor hen niet het belangrijkste is.”

Grote corporates hebben veelal te maken met aandeelhoudersbelangen en zijn hierdoor eerder geneigd keuzes te maken die leiden tot financieel gewin of zekerheid. Die focus op financieel belang kan problematisch uitpakken, als de medewerkers op de werkvloer het idee krijgen dat de aandeelhouders belangrijker zijn dan zijzelf. Vooral bij millennials kan een dergelijk organisatiebeleid botsen met hun overtuigingen. In diverse onderzoeken geven millennials aan dat geld voor hen niet het belangrijkste is. Zij willen zich graag verbinden met een bedrijf en de bedrijfsdoelen en hechten meer waarde aan zaken als ‘zich blijven ontwikkelen’ en ‘het verschil maken’.

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van ieder bedrijf
Tweet this!

Ontwikkeling
Bij YoungCapital vinden we de ontwikkeling van onze medewerkers erg belangrijk. We gaan uit van de kracht van jonge mensen, en dat is terug te zien in onze bedrijfsvisie, de bedrijfscultuur en het medewerkersbestand: de circa 800 eigen medewerkers zijn gemiddeld 27 jaar oud en staan veelal aan het begin van hun carrière. We investeren sterk in opleidingstrajecten, waaronder een tweejarig ontwikkelingstraject voor alle medewerkers. In veel van de trainingen en e-courses ligt de focus op persoonlijke groei, een belangrijk ontwikkelpunt voor jonge medewerkers. Onderscheid tussen mensen met een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt niet gemaakt. Alle medewerkers kunnen rekenen op dezelfde arbeidsvoorwaarden. Die investering lijkt zichzelf uit te betalen. Al zes jaar op rij groeien we harder dan de markt. Dit jaar behaalden we zelfs een omzetgroei van maar liefst 60 procent.

“We gaan uit van de kracht van jonge mensen, en dat is terug te zien in onze bedrijfsvisie, de bedrijfscultuur en het medewerkersbestand.”

Growth mindset
Ons medewerkersbestand groeide evenredig hard aan de omzet: sinds 2013 verviervoudigde het aantal mensen op de werkvloer. Zo’n sterke groei in medewerkersaantal kan de bestaande bedrijfscultuur in gevaar brengen. Om dit te voorkomen maakten we een fit met de bedrijfscultuur prioriteit in het selectieproces. Een wetenschappelijke analyse van deze cultuur leidde tot inzicht in de motor achter de groei van het bedrijf: de growth mindset. Dit betekent dat binnen het bedrijf de wil om te leren de angst om fouten te maken overstijgt. Kenmerkend voor deze mindset is dat er constant wordt gezocht naar manieren om beter, slimmer en sneller te worden.

Selectie
Potentiële medewerkers moeten over een growth mindset beschikken om zich thuis te voelen en te kunnen floreren. Om erachter te komen of iemand die mindset heeft, ontwikkelden we een neurologische test. Kandidaten spelen online games, die inzicht geven in hun belangrijkste capaciteiten: durven ze risico’s te nemen? Kiezen ze voor collectief belang of eigenbelang? En hoe staat het met hun motivatie en empathie? In tegenstelling tot persoonlijkheidstests, zijn deze games niet te manipuleren met sociaal wenselijke antwoorden. Zo kan een nog betere match worden gemaakt tussen de kandidaat en de bedrijfscultuur.

“Potentiële medewerkers moeten over een ‘growth mindset’ beschikken om zich thuis te voelen en te kunnen floreren.”

Rendement
Deze focus op persoonlijke groei resulteerde in algehele groei van de organisatie. Moet iedere werkgever dan op zoek naar mensen met een growth mindset? Niet per se. Iedere organisatie is anders, en daar horen ook verschillende waarden en mensen bij. Toch geldt hetzelfde voor ieder bedrijf: mensen kunnen de bedrijfscultuur maken of breken, en daarmee het succes. Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup, dat ruim tachtig jaar organisatieprestaties analyseert, maken bedrijven met een uitgesproken bedrijfscultuur meer rendement. Dit komt doordat het verloop lager is, maar ook doordat de bedrijfscultuur de prestatie bevordert.

“Toch geldt hetzelfde voor ieder bedrijf: mensen kunnen de bedrijfscultuur maken of breken en daarmee het succes.”

Prioriteit
Gallup constateerde helaas ook dat er vaak een gat valt tussen de ideale cultuur, waarnaar de directie streeft, en de daadwerkelijke cultuur die de medewerkers ervaren. Slechts 27 procent van de ondervraagde werknemers zei bijvoorbeeld te geloven in de bedrijfswaarden. Deze discrepantie leidt tot verwarring en belemmert het bereiken van doelen. Net zoals een plant licht en water nodig heeft om te groeien, floreert een bedrijfscultuur bij adequaat leiderschap én draagvlak binnen de organisatie. Een setje gedragsregels en een pooltafel zijn niet genoeg. Bedrijfscultuur is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsidentiteit en verdient doorlopende aandacht. Hierdoor ontstaat niet alleen een prettige werksfeer, maar ook een strategische basis voor uitstekende prestaties.


Ineke Kooistra is sinds 1 januari 2013 CEO van YoungCapital, de meest innovatieve recruitmentorganisatie van Nederland. Onder Inekes leiding is YoungCapital explosief gegroeid. Een kleine 10.000 kandidaten zijn iedere week via YoungCapital aan het werk. Ineke mag dan aan het roer staan van een miljoenenbedrijf, in haar stijl van leidinggeven is zij heel open en benaderbaar. “Ik stel me graag faciliterend op richting mijn medewerkers. Vertel mij maar waar ik jou mee kan helpen!”


In aanloop naar het innovatieforum Moonshot op 23 maart 2017, deelt NRC Live opiniestukken van onze sprekers.

Bekijk het programma

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige NRC Live events? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Suggesties voor een spreker?

Suggesties voor een spreker?

Ken jij iemand die goed zou kunnen spreken op een van onze events? Stel dan een spreker aan ons voor!