Praktijkgericht onderzoek aan hogescholen is dé sleutelfactor voor de toekomst van zorg en welzijn

Niemand weet precies hoe onze zorg er over pakweg tien of twintig jaar uitziet. Wel weten we dat als gevolg van de dubbele vergrijzing steeds meer mensen in de toekomst zorg nodig hebben, terwijl er steeds minder mensen zijn die deze zorg kunnen bieden. Dat vraagt om slimme technologische oplossingen. Maar zeker ook om goed opgeleide zorgprofessionals met een onderzoekende en kritische houding. Zorgprofessionals die flexibel in kunnen spelen op de zorgbehoeften van hun patiënten en bovendien met al die nieuwe technologische innovaties uit de voeten kunnen. Het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen vormt hierin dè sleutelfactor.

Niemand weet precies hoe onze zorg er over pakweg tien of twintig jaar uitziet.

Zorgprofessionals uit het hbo

Hogescholen leveren een belangrijk deel van onze zorgprofessionals. Denk aan fysiotherapeuten, (wijk)verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en diëtisten. Deze grote groep zorgverleners heeft vaak en ook intensief contact met hun patiënten en cliënten. Hierdoor spelen ze een grote rol in het signaleren van (extra) zorgvragen en het voorkomen van bijvoorbeeld chronische ziekten of operaties. Zoals de diëtist die de kans op diabetes bij cliënten verkleint of de fysiotherapeut die een knieoperatie bij een patiënt weet te voorkomen. Om de zorg in de toekomst mogelijk te maken en betaalbaar te houden hebben we juist deze professionals extra hard nodig.

“Praktijkgericht onderzoek aan hogescholen is DE sleutelfactor voor de toekomst van zorg en welzijn. Lees meer in opiniestuk @kennisbundel @nrclive.”
Tweet this!

Praktijkgericht onderzoek

Sinds 2001 houdt het hbo zich bezig met praktijkgericht onderzoek. Uitgangspunt: vragen en problemen uit de praktijk oplossen mét de praktijk. Zo zorgt praktijkgericht onderzoek voor direct toepasbare oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De trekkers en gezichten van dit onderzoek zijn de in totaal ongeveer 650 lectoren die samenwerken met onderzoekers, studenten, docenten en werknemers van allerlei (publieke) instellingen en bedrijven. Op het gebied van zorg hebben lectoren zich onder meer verenigd in lectorenplatforms zoals Voeding en gezondheid en Personalised Health. Ook zijn er verschillende Centres of Expertise, zoals Healthy Ageing (Hanzehogeschool) en Innovatie Zorg en Technologie (Zuyd Hogeschool). Hogescholen worden zo steeds meer een fysieke en virtuele ontmoetingsplaats voor het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en praktische oplossingen.

Praktijkgericht onderzoek zorgt voor direct toepasbare oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

De Hogeschool van Rotterdam ontwikkelde samen met verpleegkundigen bijvoorbeeld enkele praktische oplossingen die het dagelijkse werk hygiënischer en gemakkelijker maken. Zoals een slimme houder voor sondevoeding en een elektronisch stoplichtsysteem dat zorgt voor betere naleving van handhygiëne rond couveuses. Eerder dit jaar werden deze innovaties voor iedereen beschikbaar.

Doorwerking

Innovatieve oplossingen uit het onderzoek van hogescholen die zich hebben bewezen, worden meteen in de praktijk toegepast. Bovendien krijgen ze een plek in de beroepsopleiding. Dit noemen we doorwerking, in praktijk en in onderwijs. Praktijkgericht onderzoek helpt zo een antwoord te geven op de uitdagingen in de zorgpraktijk. Maar meet ook studenten een onderzoekende houding aan waar zij de rest van hun carrière van profiteren en die noodzakelijk is in een snel veranderend speelveld. Daar komt bij dat hun patiënten, cliënten en de zorg als geheel, meeprofiteren.


Jacqueline Pot is Gezondheidswetenschapper en programmamanager Vitaliteit & Gezondheid bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (onderdeel van NWO)


Bekijk serie

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige NRC Live events? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Suggesties voor een spreker?

Suggesties voor een spreker?

Ken jij iemand die goed zou kunnen spreken op een van onze events? Stel dan een spreker aan ons voor!