Over NRC Live

Tijd van herbezinning

Na vijf jaar NRC Live is het tijd voor een periode van herbezinning. Wij trekken ons tijdelijk terug in de krochten van de NRC-burelen aan het Rokin en komen zo snel mogelijk met een mooie nieuwe agenda voor 2020.

Benieuwd naar de kritische debatten, inspirerende sprekers en urgente thema’s die we programmeren? Houd onze website in de gaten!

Contact

nrclive@nrc.nl

 


NRC Live stelt de juiste vragen, op het juiste moment

Een verschil maken. Relevante discussies aanjagen. Antwoorden vinden op pijlsnelle economische en maatschappelijke veranderingen met zakelijke impact. Samen met sleutelspelers uit bedrijfsleven, wetenschap en overheid de grote vraagstukken van deze tijd onderzoeken. Dat is: NRC Live.

Bij NRC Live geloven we dat we de maatschappij in beweging kunnen brengen. Door professionals toegang tot kennis te bieden, ze uit te dagen en door mensen met de wil om te veranderen te verbinden. We organiseren ontmoetingen die kritisch, ambitieus en confronterend zijn.

NRC Live prikkelt om verder te kijken. Visies aan te scherpen. Dat betekent: hard werken, niet passief toehoren. Elkaar uitdagen, kritisch reflecteren en ervaringen uitwisselen. Voor professionals die zich blijvend willen ontwikkelen.

Thema’s

NRC Live richt zich op de zakelijke markt. Actualiteiten en trends worden doorvertaald naar kennisvragen van professionals die werkgerelateerd zijn. Onderwerpen voor de bijeenkomsten worden gezocht binnen de pijlers innovatie & technologie, duurzame economie en ondernemerschap.

Zo kan het bijvoorbeeld gaan over gezonder ouder worden, slim (her)gebruik van materialen en de omgang met big data.
Maar ook de implementaties van nieuwe wetten komen aan bod, net zoals de impact van technologische ontwikkelingen binnen traditionele sectoren als de zorg, het onderwijs en de media.

Bekijk opiniestukken

Verschillende invalshoeken

NRC Live brengt politiek, bedrijfsleven en wetenschap samen en zoekt binnen die driehoek naar antwoorden op complexe vragen. Programma’s van NRC Live richten zich specifiek op kennisbehoeften van hoogopgeleide professionals.

NRC Live gaat voorbij aan de waan van de dag en kijkt een stap verder. Missie is om relevante inzichten te brengen voor professionals die aan de slag moeten met de grote maatschappelijke en economische uitdagingen van deze tijd.

Disclaimer: De redactie van NRC is niet verantwoordelijk voor content en programmering van NRC Live.
De inhoud van de bijeenkomsten wordt uitsluitend bepaald en samengesteld door NRC Live.

NRC Live.

Stelt de juiste vragen, op het juiste moment.