Onze eigen boontjes doppen?!

PARTNERCONTENT – Tien Flevolandse telers zijn het project ‘FlevoVerseSoja’ gestart. Gesteund door provincie en ketenpartners zetten de agrarische koplopers verse soja op de Nederlandse (menu-)kaart. Dit jaar maken ze circa 30 hectare vrij voor de teelt van deze eiwitrijke lekkernij. Het groene boontje, ook wel bekend als Edamame, is bezig met een opmars: steeds meer consumenten waarderen de nootachtige smaak en het brede pallet aan toepassingsmogelijkheden. Een speldenprik op weg naar de zo vurig gewenste ‘Eiwittransitie’, naar een systeem met meer plantaardige eiwitproductie én consumptie.

De naar schatting 600 ton Edamame die we jaarlijks consumeren, komt uit Azië. Hoe mooi zou het zijn wanneer we onze eigen (soja-)boontjes kunnen doppen? De scepticus denkt wellicht: 600 ton lijkt veel, maar valt in het niet bij de bijna 2.000.000 ton soja die we in Nederland verbruiken voor veevoeder. Een druppel op de alsmaar gloeiender plaat van de eiwitpuzzel. En soja is toch niet rendabel? Laat staan geteeld op de dure Flevolandse akkers. Toch moeten we moeten de impactpotentie van het Flevolandse initiatief niet onderschatten. Het project richt zich op de lokale teelt van het krachtvoer dat soja is, ook voor de mens. Van eigen bodem en vóór eigen bodem, in een minimaal bewerkte vorm te consumeren. Dat is allemaal mooi.

In het bewijzen van de gezonde businesscase zit ‘m zoals zo vaak de crux.

De echte impact zit wellicht echter in de aanpak van dit unieke project. De teelt van vlinderbloemigen, zoals soja, in Nederland wordt pas een serieuze zaak wanneer er ook serieus zaken mee worden gedaan. En dat is pas een feit wanneer genoeg consumenten de geteelde boontjes waarderen. Letterlijk en figuurlijk. Als eiwitrijke snack, saladeverrijker of in een groene powerbowl, naast de smaak moeten we ook de prijs accepteren. Alleen tegen een hogere prijs dan Aziatische Edamame zal het boontje voor de teler voldoende opbrengen.
Logisch, zou je zeggen, dat we hier iets meer voor willen betalen. Lokaal, lekker, goed voor bodem en gezondheid. De realiteit leert echter dat het zo makkelijk niet is. In het bewijzen van de gezonde businesscase zit ‘m zoals zo vaak de crux. Het vraagt om een andere aanpak. Eén die het Planbureau voor de Leefomgeving half april nog benadrukte in haar publicatie Dagelijkse kost: hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem. Met betrokkenheid van stakeholders over de hele keten. Inclusief eindafnemers en partijen die ondersteunen bij positionering, communicatie en vermarkting.

Met FlevoVerseSoja vertaalt de provincie deze oproep naar de praktijk, het PBL wordt op haar wenken bediend. De tien deelnemende telers hoeven niet hun eigen boontjes te doppen: ze worden naast ondersteuning bij de teelt betrokken bij het hele proces daarna. Naast Flevolandse telers hebben verwerkers en consumentenexperts zich verbonden met het project. Van grond tot mond, met respect voor ieders rol en waarde in de keten.

Van grond tot mond, met respect voor ieders rol en waarde in de keten.

Ik hoop dat deze aanpak een inspiratie is voor andere initiatieven op het gebied van de ‘groene eiwitten’. Alleen met de verse soja uit Flevoland zullen we de eiwittransitie niet realiseren. Wel durf ik te zeggen: als het hier (uit) kan, dan kan het in heel Nederland! Wil je meer weten over FlevoVerseSoja? Kom naar NRC Live AgriFood Conferentie op 6 juni, boerin Lizelore Vos, één van de 10 deelnemende telers, vertelt waarom ze meedoet en het belang van het project. 


Jan-Nico Appelman is Gedeputeerde van de provincie Flevoland en heeft een professionele achtergrond in agribusiness. Sinds 2011 is hij gedeputeerde van de provincie Flevoland voor economische ontwikkeling en innovatie en voor het programma Floriade Werkt waarmee de provincie kennisontwikkeling en innovaties stimuleert op de thema’s van de Floriade met de nadruk op duurzame voedselvoorziening.

Lees meer over AgriFood 2019