Onderwijs en bedrijven moeten elkaar meer opzoeken

De kennis en vaardigheden van net afgestudeerden sluiten niet goed aan op de behoeften van bedrijven. Met name in de IT, waar de ontwikkelingen het snelst gaan, is de kloof tussen opleiding en arbeidsmarkt enorm. IT-opleidingen van alle niveaus worstelen met een afstand tot de dagelijkse praktijk. Ze signaleren het probleem, maar slagen er nauwelijks in om het gat te dichten.

Geen wonder; ons onderwijssysteem is een log, bureaucratisch apparaat. Het streng gereguleerde curriculum wordt voor meerdere jaren vastgesteld, terwijl de markt zich met de dag ontwikkelt. Zo kan het gebeuren dat mbo-studenten code leren schrijven die tot ernstige datalekken leidt. Zo kan het ook dat IT-studenten aan de hogeschool niets leren over blockchaintechnologie, terwijl het bedrijfsleven hierom zit te springen.

Flexibeler IT-onderwijs
Het IT-onderwijs zou flexibeler moeten worden. Maar wil je een officieel erkend diploma kunnen meegeven aan je studenten, dan zit je met dat vastgestelde, snel verouderende curriculum. En dus zijn er inmiddels IT-opleiders die de accreditatie hebben losgelaten, om spot-on onderwijs te kunnen bieden. Een goed voorbeeld is het Franse Ecole 42, dat inmiddels hofleverancier van Silicon Valley is.

‘Veel Nederlandse ouders huiveren nog bij het idee dat hun kind een ‘onofficieel’ diploma krijgt’

In Nederland worden nu ook stappen in deze richting gezet. Codam – een Nederlandse variant van Ecole 42 – heeft de accreditatie laten vallen, maar kampt sindsdien met een terugloop aan inschrijvingen. Veel Nederlandse ouders huiveren nog bij het idee dat hun kind een ‘onofficieel’ diploma krijgt.

Zoek elkaar op
Een ander, veelgehoord probleem is dat docenten te ver afstaan van de praktijk. Zij zitten al jaren in het onderwijs en zoeken het bedrijfsleven te weinig op, waardoor ze de ontwikkelingen in de markt niet bijhouden. Dat is kwalijk, maar ook begrijpelijk. De werkdruk is hoog, tijd is schaars.

De verantwoordelijkheid alleen bij de docenten leggen, is niet fair. Bedrijven zouden zelf ook meer toenadering kunnen zoeken tot onderwijsinstellingen. In de krappe arbeidsmarkt van nu is dat alleen maar slim; zo kom je vroegtijdig in aanraking met IT-talenten en heb je de kans om ze aan jouw bedrijf te binden.

Geen hypothetische cases, maar echt werk
Een samenwerking met het bedrijfsleven zou de lesstof enorm verrijken. Want in het huidige onderwijs gaat het nog te veel om theorie en nepcases. De consequenties van een fout reiken niet verder dan een slecht cijfer. Een student leert veel meer van échte consequenties, zoals boze gebruikers van zijn app of teruglopende conversie door een slechte gebruikerservaring.

Dat is dan ook de reden geweest dat YoungCapital een eigen Academy is gestart. De YoungCapital Academy brengt onderwijs en bedrijven bij elkaar met de hbo-opleiding tot softwaredeveloper. Het curriculum wordt jaarlijks samengesteld in overleg met bedrijven en is hierdoor actueel. Zo is bijvoorbeeld in overleg een uitgebreidere behandeling van Python opgenomen en werken studenten voor hun eindopdracht samen in scrumteams.

‘Een samenwerking met het bedrijfsleven zou de lesstof enorm verrijken’

Studenten brengen eigen vakken in
Studenten kunnen zelf ook vakken aandragen, want ook hun inspraak is belangrijk. Bovendien krijgen ze de kans om de geleerde theorie direct in de praktijk te brengen. Ze gaan één dag naar school en vier dagen per week bij echte bedrijven aan de slag. Zo leren ze supersnel en studeren ze af met vier jaar relevante werkervaring.

Studenten leren van docenten, docenten leren van bedrijven. Maar bedrijven leren ook van de studenten en vice versa. De werkgever geeft de student de nodige praktijkervaring mee en de student voorziet zijn werkgever van een frisse blik, nieuwe manieren van werken of feeling met de laatste trends. Docenten, studenten en werkgevers halen op deze manier het beste in elkaar naar boven. Een betere samenwerking is dus voor iedereen positief.


In aanloop naar de conferentie over de Toekomst van Onderwijs delen wij regelmatig opiniestukken van onze sprekers. Maurice Peeters is Director YoungCapital Professionals & Academy en weet als geen ander welke kennis en skills jongeren en young professionals nodig hebben om te kunnen starten op de arbeidsmarkt.

Bekijk programma