Kansen voor een bereikbare en duurzame toekomst

Nederland dreigt dicht te slibben. Als er nu niets gebeurt, ontstaan na 2030 grote knelpunten op de weg en het spoor, waarschuwt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tegelijkertijd moet de mobiliteitssector in 2030 volgens het klimaatakkoord 7,3 megaton minder CO2 uitstoten.

Slimme oplossingen voor makkelijk vervoer

Met welke slimme oplossingen gaan we deze uitdagingen aan? Hoe kunnen we mobiliteit inpassen in een gezonde en leefbare omgeving? Welke mogelijkheden bieden technologieën als kunstmatige intelligentie en data analytics, en wat zijn de businessmodellen van de toekomst? En hoe sluit je aan bij de behoeften van de individuele reiziger?

 • Avond 1: De bereikbare samenleving | 6 november 2018 | UITVERKOCHT
 • Avond 2: Slimme technologie | 11 december 2018
 • Avond 3: De potentie van nieuwe businessmodellen | 22 januari 2019
 • Avond 4: Transitie in mobiliteitsgedrag | 5 februari 2019
 • Avond 5: Het Grote Mobiliteitsdebat | 5 maart 2019

Laat je in vijf avonden inspireren en praat mee over de kansen voor een bereikbare en duurzame toekomst. Koop nu kaarten voor één of meerdere avonden.

In het kort
 • Datum NOV 2018 - MRT 2019
 • Tijden 19:00 - 22:00
 • Locatie Jaarbeurs Utrecht
 • Mailadres voor vragen nrclive@nrc.nl
 • Telefonisch contact via: 020 755 39 21

Sprekers

Chris Snyder
Chris Snyder
Chris Snyder CEO ViaVan
Talitha Muusse
Talitha Muusse
Talitha Muusse Oprichter De Energieboot
Mars Geuze
Mars Geuze
Mars Geuze Chief Commercial Officer Hardt (Hyperloop)
Ananda Groag
Ananda Groag
Ananda Groag Shared mobility specialist shareNL
Quinten Selhorst
Quinten Selhorst
Quinten Selhorst Founder Felyx
Jair van der Reis Cohen
Jair van der Reis Cohen
Jair van der Reis Cohen Co-founder Swheels2Go
Cor Hoenders
Cor Hoenders
Cor Hoenders directeur Rail Cargo Information Netherlands
Maarten Sierhuis
Maarten Sierhuis
Maarten Sierhuis Chief Technology Director Nissan Research Center, Silicon Valley
Maurice Kwakkernaat
Maurice Kwakkernaat
Maurice Kwakkernaat Programma Manager Automatisch Rijden TNO
Astrid Bunt
Astrid Bunt
Astrid Bunt Directeur Stations ProRail
Sander van der Zande
Sander van der Zande
Sander van der Zande Technology Strategy Manager bij VodafoneZiggo
Joost van der Made
Joost van der Made
Joost van der Made Hoofd Concept Ontwikkeling NS
Anjo Travaille
Anjo Travaille
Anjo Travaille Adviseur & Eigenaar Bovenkamers
Karina Tiekstra
Karina Tiekstra
Karina Tiekstra Algemeen Directeur MyWheels
Steven van Eijck
Steven van Eijck
Steven van Eijck Algemeen Voorzitter RAI Vereniging
Annemieke Nijhof
Annemieke Nijhof
Annemieke Nijhof Voorzitter sectortafel Mobiliteit Klimaatakkoord
Pier Eringa
Pier Eringa
Pier Eringa CEO ProRail
Ellen Lastdrager
Ellen Lastdrager
Ellen Lastdrager Managing Director Unit Traffic & Transport TNO
Auke Hoekstra
Auke Hoekstra
Auke Hoekstra Head SparkCity research program
Lot van der Giessen
Lot van der Giessen
Lot van der Giessen Adviseur Smart Mobility Gemeente Eindhoven
Frits van Bruggen
Frits van Bruggen
Frits van Bruggen Hoofddirecteur ANWB
Chris Verstegen
Chris Verstegen
Chris Verstegen Chief Innovation Officer ProRail
Roger van Boxtel
Roger van Boxtel
Roger van Boxtel President-Directeur NS
Michèle Blom
Michèle Blom
Michèle Blom Directeur-generaal Rijkswaterstaat
Bart Schmeink
Bart Schmeink
Bart Schmeink CEO Connexxion
Naard Hermans
Naard Hermans
Naard Hermans Directeur De Reisbeweging
Wijnand Veeneman
Wijnand Veeneman
Wijnand Veeneman Wetenschappelijk Directeur NGinfra
Bertho Eckhardt
Bertho Eckhardt
Bertho Eckhardt Algemeen voorzitter BOVAG
Geert Kloppenburg
Geert Kloppenburg
Geert Kloppenburg Strategisch Adviseur Mobiliteit & Publicist
Mark Duursma
Mark Duursma
Mark Duursma Economieredacteur NRC
Fokke & Sukke
Fokke & Sukke
Fokke & Sukke Geven hun visie
Programma

Praat van november 2018 t/m maart 2019 tijdens vijf avonden mee over de kansen voor een bereikbare en duurzame toekomst. Bekijk het programma hieronder per dag en meld je aan voor één of meerdere avonden.

 • Dag 1: De bereikbare samenleving | UITVERKOCHT
 • Dag 2 Slimme Technologie | 11 december 2018
 • Dag 3 Duurzame disruptie | 22 januari 2019
 • Dag 4 Transitie in mobiliteitsgedrag | 5 februari 2019
 • Dag 5 Het Grote Mobiliteitsdebat | 5 maart 2019

Anders nadenken over mobiliteit
Om in de toekomst dreigende verkeersinfarcten te voorkomen en tegelijkertijd tonnen CO2 te besparen, moeten we anders nadenken over mobiliteit. Hoe past mobiliteit binnen het bredere plaatje van een gezonde en leefbare omgeving? Hoor hoe je de behoeften van de stad, de krimpregio en de individuele reiziger als uitgangspunt kunt nemen voor de mobiliteitsnetwerken van de toekomst.

Tijd Inhoud Spreker
19:30
Opening
Lees meer

Opening met enkele cijfers over het huidige mobiliteitssysteem en vragen voor de toekomst: Moeten kinderen die nu opgroeien nog hun rijbewijs halen? Kunnen we ook af met minder in plaats van meer asfalt? En gaan we straks met het vliegtuig of de Hyperloop naar Rome? Wat denk jij?

19:50
Het mobiliteitsnetwerk van de toekomst
Lees meer

Welke stappen kunnen we nu nemen om ons mobiliteitsnetwerk toekomstbestendig te maken en in te passen in een duurzame, gezonde en leefbare omgeving?

20:20
De grote mobiliteitsuitdagingen in de praktijk
Lees meer

Rijkswaterstaat en de vervoersbedrijven moeten de plannen voor een meer duurzaam vervoer en tegelijkertijd een beter bereikbare Randstad en krimpregio’s in de praktijk brengen. Wat zien zij als de belangrijkste uitdagingen en oplossingen? Een gesprek aan de hand van prikkelende stellingen.

21:05
Anders bekeken | innovatie vanuit het oog van de reiziger
Lees meer

Is het wel houdbaar om altijd maar de benodigde tijd om van A naar B te reizen te willen verminderen? Of moeten we anders naar mobiliteit kijken? Een pleidooi voor een focus op individuele waarden en gedrag.

21:20
Wrap-up
Lees meer

Samenvatting van de belangrijkste learnings van de avond en inspiratie voor de factcheck op avond 5.

21:30
Borrel!

De kansen van data en kunstmatige intelligentie
Hoe kun je datatechnologie en kunstmatige intelligentie inzetten voor een bereikbare toekomst? Hoor hoe science fiction werkelijkheid wordt bij high tech ondernemers en praat met pioniers over het slimme mobiliteitsknooppunt van de toekomst.

Tijd Inhoud Spreker
19:30
Opening door dagvoorzitter
19:35
De zelfrijdende auto | waar staan we?
Lees meer

Alle auto-fabrikanten werken aan varianten van de zelfrijdende auto. Waar staan we nu in de ontwikkelingen? En welke rol gaat de zelfrijdende auto straks spelen?

20:10
5G voor datagedreven mobiliteit
Lees meer

Datagedreven mobiliteit is sterk afhankelijk van de mogelijkheid om snel data te kunnen uitwisselen tussen vervoersmiddelen onderling en hun omgeving. Zelfrijdende auto’s worden daarom belangrijke gebruikers van 5G, de volgende generatie mobiel internet. Wat maakt 5G uniek en hoe staat het met de uitrol?

20:30
Het slimme station
Lees meer

Hoe zorg je met behulp van data-technologie voor slimme hubs waar mobiliteitsstromen op een efficiënte manier aan elkaar worden geknoopt? En waar wordt dit al toegepast op Nederlandse stations?

20:50
Datatechnologie in de praktijk | Het stroomlijnen van reizigers- en vervoersstromen
Lees meer

Van denken naar doen: hoe kun je met behulp van data persoonlijk reisadvies geven en zo tegelijkertijd de stroom aan reizigers beter verdelen? En hoe kun je met intelligente transportsystemen – waarbij de weg en voertuigen met elkaar communiceren – het wegverkeer stroomlijnen? Leer van de praktijklessen van koplopers.

21:20
Wrap-up
Lees meer

Samenvatting van de belangrijkste learnings van de avond en inspiratie voor de factcheck op avond 5.

21:30
Borrel

De blik van een nieuwe generatie
Wat kunnen huidige strategiebepalers leren van de blik van milennials op de toekomst van mobiliteit? En hoe staat het met concepten als mobility as a service, deelmobiliteit en last mile delivery? Laat je inspireren door verfrissende denkers.

Tijd Inhoud Spreker
19:40
Ideeën uit het sociale netwerk | een volgende generatie over duurzame mobiliteit
Lees meer

Hoe kun je mobiliteitsproblemen in Nederland op een duurzame manier oplossen? Talitha Muusse stelde deze vraag aan haar volgers op social media, bestaande uit vooral studenten en een jonge generatie ondernemers en professionals. Over de antwoorden maakte zij een short doc. Hoe verschilt de blik van deze jonge generatie van die van de huidige strategiebepalers?

20:10
Milennials aan de slag
Lees meer

Van denken naar doen: wie zetten nieuwe businessmodellen al met succes in de praktijk in? En tegen wat voor onvoorziene uitdagingen lopen zij eigenlijk aan? Pitches van milennials met nieuwe mobiliteitsconcepten en discussie met het publiek.

20:45
De belofte voorbij | Deelmobiliteit, MaaS en Last Mile Delivery
Lees meer

Nieuwe businessmodellen kunnen mobiliteit op zijn kop zetten, maar wanneer zien we een echte doorbraak in deelauto’s -scooters en fietsen, Mobility as a Service en Last Mile Delivery? En wat is daar nog voor nodig? Een eerlijk gesprek met enkele wegbereiders over kansen en barrières onder leiding van NRC-redacteur Mark Duursma.

21:20
Wrap-up
Lees meer

Samenvatting van de belangrijkste learnings van de avond en inspiratie voor de factcheck op avond 5.

21:30
Borrel!

Lessen uit de gedragspsychologie
Voor een echte mobiliteitstransitie is een gedragsomslag nodig. Hoe overtuig je de reiziger om de trein of de fiets te pakken in plaats van de auto of het vliegtuig? Kun je van autobezitters autodelers maken? Wanneer kiezen we ervoor om niet overal fysiek naartoe te gaan, de spits te mijden of te recreëren in eigen omgeving? Maak kennis met gemeentes, werkgevers en tech-onwikkelaars die voorop lopen in het stimuleren van duurzaam rijgedrag.

** Let op! Deze avond zitten wij in het Beatrixgebouw i.p.v. in Mediaplaza

Tijd Inhoud Spreker
19:30
Opening door dagvoorzitter
19:40
De trein: van alternatief naar eerste keuze
Lees meer

Volgens ProRail zou het aantrekkelijk en vanzelfsprekend moeten zijn om voor korte reizen binnen Europa de trein te pakken in plaats van het vliegtuig. Wat zijn de sleutelfactoren om mensen voor de trein te laten kiezen?

20:10
Een omslag in reisgedrag | lessen uit de psychologie
Lees meer

Hoe overtuig je de reiziger om de trein of de fiets te pakken in plaats van de auto? Kun je van autobezitters autodelers maken? Wanneer kiezen we ervoor om niet overal fysiek naartoe te gaan, de spits te mijden of te recreëren in eigen omgeving? Lessen uit de gedragspsychologie voor het bereiken van een omslag in mobiliteitsgedrag.

20:40
Praktijkpanel | het juiste duwtje in de rug voor de reiziger
Lees meer

Van denken naar doen: welke gemeente slaagt erin duurzaam rijgedrag te stimuleren? Welke werkgever voorkomt dat zijn werknemers in de file komen te staan? En hoe kun je rijgedrag beïnvloeden met behulp van data? Praktijklessen van partijen die individueel gedrag als uitgangspunt nemen voor een transitie in mobiliteit.

21:15
Wrap-up
Lees meer

Samenvatting van de belangrijkste learnings van de avond en inspiratie voor de factcheck op avond 5.

21:25
Borrel!

Wat hebben politiek en bedrijfsleven van elkaar nodig?
Doe mee aan de discussie met sprekers uit de politiek, wetenschap en industrie over de vraag: welke concrete stappen kunnen overheid en bedrijfsleven nu zetten om de grote uitdagingen in de mobiliteitssector aan te gaan. Hierbij nemen we de belangrijkste conclusies uit de eerdere avonden van de serie als uitgangspunt.

Tijd Inhoud Spreker
19:30
Opening door dagvoorzitter
19:40
NRC Checkt
Lees meer

NRC checkt uitspraken uit het nieuws rond mobiliteit. Wat is het oordeel?

19:50
Aan de slag met duurzame mobiliteit | visie van het ministerie
Lees meer

200.000 forensen moeten deze kabinetsperiode uit de auto en op de fiets. Er moet een dagelijkse rechtstreekse trein komen tussen Amsterdam en Berlijn. En met de Experimenteerwet zelfrijdende auto’s wordt Nederland een proeftuin voor autonoom rijden.

20:05
Het Grote Mobiliteitsdebat
Lees meer

Nederland dreigt dicht te slibben. Als er nu niets gebeurt, ontstaan na 2030 grote knelpunten op de weg en het spoor. Tegelijkertijd moet de mobiliteitssector in 2030 volgens het klimaatakkoord 7,3 megaton minder CO2 uitstoten.

Met een panel uit de politiek, wetenschap en industrie – en input vanuit het publiek – gaan we op zoek naar concrete stappen die overheid en bedrijfsleven nu kunnen nemen om deze uitdagingen aan te gaan. Hierbij nemen we de belangrijkste conclusies uit de eerdere avonden van de serie als uitgangspunt.

21:20
Fokke & Sukke
Lees meer

Fokke & Sukke vatten het debat samen in woord en beeld

21:30
Borrel!
Voor wie?

Voor mensen uit het hoger kader bedrijfsleven, beleidsmakers en onderzoekers die zich bezig houden met (slimme) mobiliteit, infra, (stedelijke) omgeving, OV, automotive en duurzaam verkeer & vervoer.

Wil jij..

 • in 2 uur tijd worden bijgepraat door experts, opinieleiders en ervaringsdeskundigen?
 • Horen hoe andere bedrijven succesvol innoveren in op het gebied van mobiliteit?
 • Jouw kennis weer up-to-date krijgen?
 • Praten en kennis delen met andere betrokken professionals?

Meld je dan aan voor één of meerdere avonden van deze serie.

Partners

Met trots presenteert NRC Live deze serie over de toekomst van mobiliteit in samenwerking met onze partners.

Bent u geïnteresseerd om ook als partner aan te haken? Leuk!
Neem contact op met Eva Diepenbroek via: e.diepenbroek@nrc.nl en verken wat er mogelijk is.

Locatie

Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht

U bent van harte welkom in het Auditorium van Media Plaza (Jaarbeurs Utrecht), bereikbaar via de hoofdingang tegenover het station. Bij binnenkomst volgt u de borden “Media Plaza”. De locatie is uitstekend bereikbaar zowel met OV (plan uw reis hier met het openbaar vervoer.) als met de auto. Jaarbeurs beschikt over uitgebreide parkeermogelijkheden.

Let op: 5 februari zitten wij in het Beatrix gebouw i.p.v. Media Plaza

6 redenen om deze serie niet te missen:

 • Podium
  Podium

  Onafhankelijk podium: actueel, kritisch en origineel

 • Netwerk
  Netwerk

  Kom samen en verbind met verschillende betrokkenen uit de mobilteitswereld

 • Sprekers
  Sprekers

  Bevlogen sleutelspelers die mobiliteitskwesties inzichtelijk maken

 • Up-to-date
  Up-to-date

  In één avond bijgepraat: hoor alles over de laatste ontwikkelingen

 • Interactie
  Interactie

  Sparren op niveau en inspiratie opdoen in motiverende setting

 • Borrel
  Borrel

  Gezonde borrelhappen en goed gezelschap om (nieuwe) inzichten mee uit te wisselen

Ja, ik ben erbij!

Meld je snel aan voor één of meerdere avonden van deze serie.

Aanmelden
Updates

Wissel moet om

In de weken waar herfststormen beginnen, blaadjes vallen, sporen glad worden, suïcides op het spoor toenemen, veel werkzaamheden aan het spoor zijn en treinen overvol…
Lees verder

Podcast over het nut van zelfrijdende auto’s

In San Francisco spreekt Geert Kloppenbrug met Maarten Sierhuis over het nut van zelfrijdende auto's. Maarten is sinds 2013 directeur van de onderzoeksdivisie van Nissan…
Lees verder
Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige NRC Live events? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Suggesties voor een spreker?

Suggesties voor een spreker?

Ken jij iemand die goed zou kunnen spreken op een van onze events? Stel dan een spreker aan ons voor!