Minister van Gezondheidszaken onontbeerlijk voor vitale werkvloer

– 2 minuten leestijd –

OPINIE – De overheid wil dat we allemaal langer blijven doorwerken. Maar diezelfde overheid bestraft bedrijven die willen investeren in de vitaliteit van hun werknemers. Jean-Paul van Haarlem, bestuursvoorzitter van ONVZ Zorgverzekeraar, pleit daarom voor een minister van Gezondheidszaken.

De discussie over een meer duurzame economie ligt momenteel op de Haagse formatietafel. Een onderdeel dat hierin beperkt aandacht krijgt, is het investeren in menselijk kapitaal. Terwijl juist mensen van cruciaal belang zijn om onze welvaart op peil te houden. Een werknemer die uitvalt of minder inzetbaar wordt, terwijl hij nog jaren had kunnen doorwerken, is voor de samenleving kostbaar.

Het is niet voor niets dat de overheid bedrijven verplicht het loon van een zieke werknemer tot twee jaar door te betalen. Deze regeling is geïntroduceerd om werkgevers te stimuleren om goed voor hun medewerkers te zorgen.

Maar terwijl het ene ministerie werkgevers stimuleert om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers, trapt het andere ministerie keihard op de rem. Veel bedrijven willen maar wat graag investeren in de gezondheid van hun werknemers. Toch doen ze minder dan ze zouden kunnen. De overheid bestraft deze bedrijven namelijk.

“Terwijl het ene ministerie werkgevers stimuleert om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers, trapt het andere ministerie keihard op de rem.”

Een goed voorbeeld van tegenstrijdige wet- en regelgeving is de werkkostenregeling. Werkkosten zijn bedrijfsuitjes en kerstpakketten, maar ook bepaalde investeringen in vitaliteit van medewerkers vallen hieronder. Als een bedrijf meer dan 1,2 procent van de loonsom uitgeeft aan werkkosten, moet de werkgever daar tachtig procent belasting over betalen. Voor een modaal inkomen ligt die grens dus al op 444 euro per werknemer. Het is niet altijd duidelijk of investeringen in vitaliteit al dan niet onder deze regeling vallen. Dit betekent dat bedrijven die vooroplopen als het gaat om het investeren in hun menselijk kapitaal, met een forse heffing kunnen worden bestraft.

Een ander voorbeeld is de inkomensafhankelijke werkgeverspremie voor de zorg. Werkgevers zijn zich vaak niet bewust van de hoogte van deze premie. Ze hebben er bovendien ook geen invloed op: of werknemers nu veel zorgkosten maken of weinig; de premie blijft even hoog. Om bedrijven te prikkelen werk te maken van de gezondheid van hun werknemers, zou een flexibele werkgeverspremie afhankelijk van de gemaakte zorgkosten, een grote stap vooruit zijn. Want dan wordt zo’n investering plotseling wél lonend.

Om dat te bereiken is samenwerking tussen ministeries noodzakelijk. Met een minister van Gezondheidszaken: iemand die overheidsbeleid rond de arbeidsmarkt en gezondheid moet coördineren. Immers, een duurzame economie is niet alleen het opwekken van groene stroom en het hergebruiken van afval. Ook een gezonde, vitale arbeidsbevolking is voor Nederland onontbeerlijk.

“Een duurzame economie is niet alleen het opwekken van groene stroom en het hergebruiken van afval. Ook een gezonde, vitale arbeidsbevolking is voor Nederland onontbeerlijk.”

Alleen met zo’n totaalaanpak kunnen wij de groei van de zorguitgaven beheersen, de economische groei stimuleren en ook in de 21e eeuw een welvarend, goed leefbaar land blijven.


Jean-Paul van Haarlem heeft ruime ervaring in de financiële sector waarvan zestien jaar als bestuurder van een zorgverzekeraar. Jean-Paul begint zijn loopbaan in 1990 bij KPMG Accountants in Utrecht. In 1999 treedt Jean-Paul in dienst bij ONVZ Zorgverzekeraar als directeur Verzekeringszaken. In 2005 wordt hij lid van de raad van bestuur waarvan hij sinds 2008 vicevoorzitter is. Per 1 oktober 2015 is Jean-Paul voorzitter van de raad van bestuur van ONVZ.


In aanloop naar en tijdens de serie over De Toekomst van Zorg deelt NRC Live iedere week opiniestukken van onze sprekers.

Bekijk het programma

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige NRC Live events? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Suggesties voor een spreker?

Suggesties voor een spreker?

Ken jij iemand die goed zou kunnen spreken op een van onze events? Stel dan een spreker aan ons voor!