Mens en machine: de kunst van AI

In een wereld die alsmaar verandert en ons allen voor nieuwe uitdagingen én kansen stelt, moeten we nieuwe bronnen van intelligentie aanboren. Door ons vrij te maken van herhalende, simpele processen maken we ruimte voor ons creatief vermogen, ontwerpend denken en het opdoen van transformatieve inzichten voor een betere wereld. De opmars van kunstmatige intelligentie stemt mij hoopvol; het helpt ons!

“De kunst van Artificial Intelligence. Lees in opiniestuk @Carolaverschoor meer over geautomatiseerde keuzes. @nrclive”
Tweet this!

Positieve kijk op de mogelijkheden

Minder positief gestemden zien allerlei doemscenario’s: een kille wereld van mechanistische en uber-rationele interacties. Zij missen een belangrijke component: de mens. Ik geloof in het enorme potentieel van menselijk talent. Die is immers niet een-dimensioneel.

De mogelijkheden van AI zijn legio, en hebben met elkaar gemeen dat we voorbij ‘simpele’ intelligentie gaan.

De mogelijkheden van AI zijn legio, en hebben met elkaar gemeen dat we voorbij ‘simpele’ intelligentie gaan. Ons rationeel vermogen kent immers wel grenzen. Maar dat geldt ook voor het talent van machines. Deze zijn goed met het ordenen van (vooral) kwantitatieve informatie in zeer complexe vormen.

Keuzes zijn de kunst

Het inzetten van menselijk talent voor de keuzes die een AI-ontwerp genereert is dus de kunst. AI biedt de perfecte basis voor data (infra)structuren die foutloos, emotieloos, snel en zeer objectief keuzes kunnen geven. Een deel van die keuzes kan geautomatiseerd worden: wanneer ze simpel en voorspelbaar zijn, treden er programmeerbare principes op.

AI biedt de perfecte basis voor data (infra)structuren die foutloos, emotieloos, snel en zeer objectief keuzes kunnen geven.

Dat betekent dat de machine het systematisch doornemen van informatie, zonder een voorkeur voor de uitkomst van de analyse van die informatie, kan overnemen. Eenmaal voorzien van alle informatie kan de machine ons voorschrijven welke keuzes er zijn, voorspellen wat er gaat gebeuren op basis van de informatie en welke keuzes er zijn voor interventie. Die kan zelfs leren welke alternatieven er zijn omdat de machine álle informatie, iteraties en combinaties overziet op manieren die voor ons als mensen niet altijd vanzelfsprekend zijn.

Maar al deze mogelijkheden zijn onbenut potentieel wanneer er geen sturing gegeven wordt, wanneer ze niet toegepast worden op een menselijke manier. Want de systemen waarin we ons begeven zijn immers menselijk en fysiek.

Mogelijkheden van AI zijn onbenut potentieel wanneer er geen sturing gegeven wordt, wanneer ze niet toegepast worden op een menselijke manier.

Grensverleggend

AI is een opstap voor velen: het daagt ons uit om na te gaan welke keuzes er gemaakt kunnen worden en te bepalen welke de meest wenselijk zijn. Een machine, in welke vorm dan ook, kan aangeven wat de ‘beste’ keuze is aan de hand van vaste, rationele, kwantificeerbare criteria. Maar het zijn mensen die de grenzen van wat wenselijk is bewaken. Iedere vorm van intelligentie is uiteindelijk in zichzelf ‘matig’; want onvolledig. We moeten AI in dat licht zien. Het is een zeer slim, bruikbaar onderdeel van een breder systeem. De kunst zit in het verbinden van de verschillende intelligenties.

De kunst zit in het verbinden van de verschillende intelligenties.

Kunstmatige intelligentie en engineering

Bij Royal HaskoningDHV hebben we AI omarmd en ervaren de voordelen van het samenbrengen van aan de ene kant logica, objectiviteit, data, slimme algoritmes en systemisch ontwerp met aan de andere kant de domeinkennis en creativiteit van onze mensen.

Wij dromen van een wereld die gemakkelijker, gezonder en veiliger is, voorziet in onze behoeftes aan energie, water, verkeer, industrie, steden, en verschillende infrastructuren. Het vertrekpunt voor ontwerp is altijd de meest wenselijke uitkomst voor de eindgebruiker, waarmee er een positieve impact wordt behaald voor mensen, onze leefomgeving en de economie.

Einddoel leidend voor het keuzeproces

Ik zie om ons heen een wereld ontstaan, waarin we de kracht van AI samenbrengen met de grondigheid van rationele intelligentie. Recent was er een vraag vanuit een gemeente naar zeven voetgangersbruggen. Het gebruik van slimme algoritmes op basis van parametrisch ontwerp leverde een fantastisch resultaat op. Alle bruggen werden ontworpen vanuit een basis-set aan data (parameters), maar wel rekening houdend met de fysieke situatie. Het resultaat: zeven bruggen die voor ons als mensen als één ‘familie’ voelen. De geometrie en structuur zijn gebaseerd op dezelfde principes, waarbij er harmonie ontstaat.

Ik zie om ons heen een wereld ontstaan, waarin we de kracht van AI samenbrengen met de grondigheid van rationele intelligentie.

De integratie van de fysieke wereld en de wereld van data en AI gaat ervoor zorgen dat we verbonden zijn met de mogelijkheden om de fysieke realiteit te verbeteren. Van meet af aan kunnen sensoren worden aangebracht om telemetrisch informatie in te winnen over gebruik(svormen), slijtage, onderhoud, enz. Dit is een zogenaamd digital twin: een digitale kopie van de fysieke structuur, die informeert, leert en keuzes voorlegt.

Bedrijven zoals Autodesk bieden tools voor generatief ontwerp: het genereren van verschillende ontwerpen op basis van door de ingenieur bepaalde ontwerpvariabelen en keuzes, wat leidt tot een exponentieel aantal alternatieven die voldoen aan vooraf gedefinieerde eisen. Hieruit kunnen de ontwerpen worden gekozen die het beste passen in de echte wereld.

Ons werk wordt zinvoller, inspirerender, vele malen creatiever door AI. Het biedt ons een weg naar het ontplooien van ons volledige potentieel, dat is de kunst!


Carola is Global Innovation Director bij Royal HaskoningDHV en begin 2017 binnengehaald om het bedrijf te ondersteunen bij haar digitale innovatie- en groeistrategie. In haar dagelijks werk faciliteert zij innovaties in co-creatie met collega’s en klanten. Carola: “Mijn aanpak kenmerkt zich door een combinatie van zakelijk inzicht, creativiteit, design thinking en het centraal stellen van de eindgebruiker voor oplossingen die echt het verschil maken.” Carola heeft meer dan 20 jaar werkervaring als service designer, is auteur van het boek Change Ahead en blogger.


In aanloop naar ons event over kunstmatige intelligentie delen wij regelmatig opiniestukken van onze sprekers.

Bekijk programma

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige NRC Live events? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Suggesties voor een spreker?

Suggesties voor een spreker?

Ken jij iemand die goed zou kunnen spreken op een van onze events? Stel dan een spreker aan ons voor!