Innovatie alleen waardevol in een nieuw zorgsysteem

13% van de zorguitgaven van ziekenhuizen gaat naar zorgtechnologie, las ik deze week. Dit komt neer op een totaalbedrag van 3,2 miljard euro. Niet gek, investeren in innovatie is immers investeren in de toekomst. Met de investering in innovatie en technologie alleen zijn we er echter nog niet. De essentiële vraag is: hoe integreren we de technologie van de toekomst in een verouderd zorgsysteem? Value-Based Health Care biedt een antwoord op deze vraag.

‘Verwacht (en gehoopt) wordt dat innovatie in de zorg vandaag de dag een enorm positieve invloed op de toekomstige gezondheid van ons en onze kinderen heeft.’    

Innovatie

Verwacht (en gehoopt) wordt dat innovatie in de zorg vandaag de dag een enorm positieve invloed op de toekomstige gezondheid van ons en onze kinderen heeft. Deze positieve invloed is nu al zichtbaar.  Dagelijks bieden nieuwe medicijnen, behandelingen en diagnoses uitkomst en hoop voor een scala aan patiënten. Technologie speelt in de huidige ontwikkelingen een belangrijke rol; door op nieuwe manieren gebruik te maken van kennis en data of patiënten te monitoren en (op afstand) zorg te leveren ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden voor patiënten.

“innovatie alleen waardevol in een nieuw zorgsysteem lees opiniestuk @fveenennaam voor @nrclive”
Tweet this!


Technologie maakt een persoonlijke behandeling mogelijk. Van een situatie waarin de patiënt heen en weer wordt geslingerd tussen verschillende specialisten, moeten we bewegen richting een situatie waarin zorg rondom de patiënt georganiseerd wordt. Een in mijn ogen noodzakelijke ontwikkeling.

Innovaties in de zorg: wat houdt ons tegen?          

De innovaties zijn veelbelovend. Toch blijkt het vaak lastig innovaties en technologie zo in te zetten dat we, of meer specifiek de patiënten, daar optimaal van profiteren. Waarom lukt dit (nog) niet?

‘De crux is dat het veelal gaat over losstaande innovaties die geplaatst worden in een verouderd systeem.’

Een belemmering is het beeld dat innovaties leiden tot meer activiteiten en meer activiteiten leiden tot hogere kosten. In discussies wordt innovatie dan ook genoemd als één van de oorzaken van de continu stijgende zorgkosten. De crux is dat het veelal gaat over losstaande innovaties die geplaatst worden in een verouderd systeem. Innovatie kan beter en makkelijker geïntegreerd worden in een systeem dat innovaties toelaat. Huidige patronen moeten doorbroken worden om technologie optimaal te benutten. Daarvoor moet een systeem zo georganiseerd zijn dat de patiënt centraal staat en wordt gekeken naar het gehele proces van zorg voor een patiënt.

Wat ons daarnaast tegenhoudt is angst. Angst voor de macht en controle die bepaalde partijen krijgen wanneer zij de beschikking hebben over onze persoonlijke data. Deze angst kan innovatie belemmeren. Wat is de keerzijde als de overheid, farmaceutische industrie of zorgverzekeraars beschikking en controle hebben over onze data? Het verzamelen van persoonlijke data kan waardevol zijn, maar kan ook misbruikt worden om bijvoorbeeld gedrag te sturen of om ons uit te sluiten van zorg.

‘We moeten een manier vinden om te transitie te maken van de huidige organisatie naar zorg waarbij de patient centraal staat. De oplossing voor dit probleem hebben we al: waardegedreven zorg oftewel Value-Based Health Care’

De weg voorwaarts: Value-Based Health Care     

We moeten een manier vinden om de transitie te maken van de huidige organisatie van zorg naar het organiseren van zorg waarbij de patiënt centraal staat. De oplossing voor dit probleem hebben we al: Value-Based Health Care (VBHC), oftewel waardegedreven zorg. Een concept dat zichzelf sinds de introductie door Professor Porter tien jaar geleden zeker al heeft bewezen.

VBHC lost twee zaken op. Allereerst biedt het de mogelijkheid om innovaties op een slimme manier te integreren in de levering van zorg. Ook is VBHC mogelijk een antwoord op één van de meest actuele en veelbesproken vragen in de gezondheidszorg: hoe verhogen we kwaliteit én houden we zorg betaalbaar?

‘VBHC biedt de mogelijkheid om innovaties op een slimme manier te integreren in de levering van zorg.’

Hoe creëert deze transitie patiëntwaarde?

De kern van VBHC is het maximaliseren van patiëntwaarde per gespendeerde euro, oftewel het bereiken van de beste, voor de patiënt relevante, gezondheidsuitkomsten tegen de optimale kosten over de gehele zorgcyclus.

VBHC leidt tot een andere manier van organiseren van zorg. Het doorbreken van barrières tussen specialismen en departementen helpt het probleem in het systeem te doorbreken. Door zorg te organiseren rondom een medische conditie en/of medische behoefte en te werken in multidisciplinaire teams, in plaats van een systeem waarin elk specialisme apart opereert. Met deze methode wordt de zorg een samenwerking tussen de patiënt, familie, het interdisciplinaire zorgteam en alle overige betrokken zorgverleners en medewerkers. VBHC maakt het daarbij mogelijk om te gaan met (ongewenste) variatie in de zorg. Uitgangspunt is dat iedere patiënt baat heeft bij een protocol, maar geen protocol past voor elke patiënt.

VBHC helpt specialisten, teams en organisaties verbeteren. VBHC biedt de mogelijkheid de patiënt écht centraal te stellen, het systeem anders in te richten en innovatie optimaal te integreren in de zorg.  Ik ben er dan ook van overtuigd dat VBHC, net als innovatie, de toekomst voor de zorg is.


Fred is voorzitter van het Value-Based Health Care Center Europe en introduceerde het concept van waardegedreven zorg, bedacht door Michael Porter, in Nederland. Jaarlijks organiseert hij de Value-Based Health Care Prize, voor artsen, ziekenhuizen, instituten en projecten die op innovatieve wijze een meerwaarde bieden aan patiënten. Daarnaast is hij professor aan onder meer de Erasmus Universiteit en geeft hij advies over value based health care aan artsen en zorgbestuurders.


 

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige NRC Live events? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Suggesties voor een spreker?

Suggesties voor een spreker?

Ken jij iemand die goed zou kunnen spreken op een van onze events? Stel dan een spreker aan ons voor!