Green Protein Alliance slaat alarm: Voedselbeleid een stap terug?

De Green Protein Alliance – een Nederlandse beweging van supermarkten, fabrikanten, wetenschappers, NGO’s en overheidsinstellingen – zet zich in om de consumptieverhouding van plantaardige en dierlijke eiwitten te veranderen van 35/65 nu naar 50/50 in 2025 en 60/40 in 2030. In deze open brief slaat oprichter Jeroen Willemsen alarm over het voedselbeleid van Nederland.

Apeldoorn, 8 mei 2018

OPEN BRIEF AAN HET KABINET EN DE TWEEDE KAMER

Recent debatteerde de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met Minister Carola Schouten en Staatssecretaris Paul Blokhuis over het voedselbeleid. De bewindspersonen stuurden een Kamerbrief met daarin hun accenten voor de komende jaren. De brief is voor ons aanleiding om alarm te slaan. Niet om wat er wel in staat, maar wat ontbreekt: maximale inzet op het versnellen van de eiwittransitie, het meest urgente voedselthema van deze tijd.

“Voedselbeleid een stap terug? @greenproteinall slaat alarm met open brief aan kabinet @nrclive”
Tweet this!

Het verbaast ons dat juist het accent met de grootste impact ontbreekt om de politieke doelstelling ‘voldoende, veilig en verantwoord voedsel voor iedereen’ te realiseren. Het ogenschijnlijk negeren van de noodzaak om alle Nederlanders te stimuleren meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten te laten eten is, op z’n zachtst gezegd, vreemd en een gemiste kans. Nu talloze experts eensgezind oproepen tot overheidsactie en retailers, fabrikanten, NGO’s, wetenschap en onderwijs voor het eerst in de nationale historie hun krachten bundelen om de uitdaging aan te gaan.

“Het ogenschijnlijk negeren van de noodzaak om alle Nederlanders te stimuleren meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten te laten eten is, op z’n zachtst gezegd, vreemd”

Voedselverspilling, een wél benoemd beleidsaccent, biedt gelukkig een aanknopingspunt: naast het weggooien van voedsel door consumenten thuis is er een tot 8 maal grotere, bij velen onbekende, vorm van voedselverspilling. Namelijk het gebruik van plantaardig eiwitrijk voedsel, geschikt voor humane consumptie, als veevoer.

Momenteel gaat 1/3 van al het eetbare graan en 90% van alle voedzame soja naar de diervoedingsindustrie. Plantaardige eiwitten rechtstreeks ingezet voor menselijke consumptie levert een enorm lagere milieubelasting. Consumptie van meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten is ook nog eens in lijn met de Schijf van Vijf, het is bevorderlijk voor de gezondheid.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van het kabinet

Het kabinet lijkt onvoldoende doordrongen van de urgentie en impact van de eiwittransitie: er is geen ‘planeet B’ beschikbaar, maar die is wél noodzakelijk als iedereen op de wereld zoveel dierlijke eiwitten gaat eten als wij in Nederland. Deze dreigende stap terug in het voedselbeleid kan en mag niet worden genegeerd.

“Er is geen ‘planeet B’ beschikbaar, maar die is wél noodzakelijk als iedereen op de wereld zoveel dierlijke eiwitten gaat eten als wij in Nederland”

Wij vinden het de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het kabinet om, samen met retailers en andere stakeholders, alle Nederlanders te helpen naar een gezonder en duurzamer voedselpatroon. Om zo een historische bijdrage te leveren aan een gezondere en meer duurzame maatschappij, circulair economie en toekomstbestendige (kringloop)landbouw.

Hierin staan we niet alleen. De eiwittransitie is speerpunt van de Transitieagenda Biomassa & Voedsel. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur benoemt in haar advies ‘Samen naar een houdbaar Voedselsysteem’ in niet mis te verstane bewoordingen de eiwittransitie als hét belangrijkste gewenste aandachtsveld voor de overheid. Dat deze adviezen niet centraal staan in de 5 actierichtingen van genoemde kamerbrief is voor ons onbegrijpelijk.

Maak de eiwittransitie niet ondergeschikt

De Green Protein Alliance roept Kabinet en politiek dan ook met klem op de groene eiwittransitie niet ondergeschikt te maken aan behoud van het huidige landbouwsysteem en voedselverspilling. Sterker: inzet op consumptie en productie van meer plantaardig en minder dierlijk eiwit moet hét thema blijven, willen we een houdbaar voedselsysteem creëren.

Noodzakelijke veranderingen in ons consumentengedrag gebeuren niet vanzelf. Daarbij speelt de overheid een essentiële rol, samen met het bedrijfsleven en andere stakeholders. Laten we ons inspireren door recente, succesvolle gedragsveranderingen: terugdringen van roken, het scheiden van afval, stimulering van gebruik van duurzame energie. De ingezette, nog traag verlopende verandering van ons eetgedrag verlangt dezelfde, grootschalige inzet van het kabinet en politiek Den Haag.

Gelukkig kunnen genoemde kansen nu nog worden verzilverd, onze voorstellen hiertoe zijn bekend. Het is wél de hoogste tijd dat we met maximale inzet en middelen gezamenlijk werken aan een brede maatschappelijke beweging voor een gezonder en duurzamer Nederland. Een Nederland waar iedereen weer geniet van meer plantaardige eiwitten op het bord.

Namens de Green Protein Alliance,

Jeroen Willemsen
Oprichter & Woordvoerder GPA


In aanloop naar het AgriFood & Tech event delen wij namens NRC Live regelmatig interessante content van onze sprekers en partners.

Bekijk programma