De toekomst van werk begint vandaag. Ben jij er klaar voor?

De arbeidsmarkt ziet er binnen afzienbare tijd volledig anders uit. Er ontstaat meer variatie in contractvormen, een toename van het aantal onvrijwillige zelfstandigen, en door de veranderende demografie, robotisering en AI is omscholing voor een grote groep werkenden nu al essentieel. Het is de hoogste tijd: werkgevers én werkenden moeten gezien de toekomst van werk en de veranderende arbeidsmarkt nu aan de slag!

Bereid je nu voor op de toekomst van werk

In vier avonden spreken we over de invloed van technologie op beroepen en banen, de effecten van de veranderende werk-privébalans en het belang van Leven Lang Leren. Holacratie, Spotify-modellen en situationeel leiderschap – nieuwe organisatievormen poppen op, de roep om onconventioneel werken klinkt steeds luider. Maar, wanneer werken zulke werkvormen nu echt? En vooral, wanneer niet? Van het nieuwe werken tot talent intelligence en van e-HRM tot de maatschappelijke effecten van onze arbeidsmarkt in transitie – de toekomst van werk beinvloedt ons allemaal op vele gebieden. We sluiten de serie daarom af met een interactieve dialoog over mens, werk én maatschappij.

In het kort
 • Data avonden Avond 1: 10 september
  Avond 2: 1 oktober
  Avond 3: 29 oktober
  Avond 4: 19 november
 • Tijd 19.30 - 21.30 uur
 • Locatie De Hallen Studio's
  Hannie Dankbaarpassage 18
  Amsterdam

Sprekers

Doekle Terpstra
Doekle Terpstra
Doekle Terpstra Voorzitter Techniek Nederland
Jenny Kossen
Jenny Kossen
Jenny Kossen Projectleider Platform de Toekomst van Arbeid
Egon Hoppe
Egon Hoppe
Egon Hoppe Partner Human Capital Deloitte Consulting
Fabian Dekker
Fabian Dekker
Fabian Dekker Arbeidssocioloog en hoofd onderzoek Start Foundation
Robin Fransman
Robin Fransman
Robin Fransman Chef Geld De Argumentenfabriek
Christiaan Pelgrim
Christiaan Pelgrim
Christiaan Pelgrim Redacteur NRC
Steven Dhondt
Steven Dhondt
Steven Dhondt Bz hoogleraar Workplace Innovation, Projectleider Beyond 4.0 en Sr. onderzoeker TNO
Tanya Bondarouk
Tanya Bondarouk
Tanya Bondarouk Professor of HRM and Technology I University of Twente
Cedric Muchall
Cedric Muchall
Cedric Muchall Founder Keytoe
Gabrielle Rosario
Gabrielle Rosario
Gabrielle Rosario Product Manager BrainsFirst
Ard-Pieter de Man
Ard-Pieter de Man
Ard-Pieter de Man Hoogleraar Management Studies VU & innovatie-adviseur
Martijn Pater
Martijn Pater
Martijn Pater Founder Fronteer
Ilja Sligte
Ilja Sligte
Ilja Sligte Chief Scientific Officer BrainsFirst
Mark Tigchelaar
Mark Tigchelaar
Mark Tigchelaar Cognitief neuropsycholoog en directeur Focus Academy
Evangelia Demerouti
Evangelia Demerouti
Evangelia Demerouti Full Professor & Chief Diversity Officer TU/e
Jos Sanders
Jos Sanders
Jos Sanders Lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan HAN
Annemarie Sterk
Annemarie Sterk
Annemarie Sterk Redacteur economie en coördinator carrièrepagina's NRC
Christine Baaijens
Christine Baaijens
Christine Baaijens Manager Research Déhora Consultancy Group
Steve Hatfield
Steve Hatfield
Steve Hatfield Global Future of Work Leader, Deloitte Consulting
Roos Wouters
Roos Wouters
Roos Wouters Oprichter en aanjager van de Werkvereniging
Hans van Leeuwen
Hans van Leeuwen
Hans van Leeuwen Directeur HR, Asito
Paul Preenen
Paul Preenen
Paul Preenen Senior Researcher Organizational Behaviour TNO
Marjan van Noort
Marjan van Noort
Marjan van Noort Manager FNV Zelfstandigen
Wendy van Ierschot
Wendy van Ierschot
Wendy van Ierschot Founder & CEO VIE People
Joep Stassen
Joep Stassen
Joep Stassen Dagvoorzitter
Fokke & Sukke
Fokke & Sukke
Fokke & Sukke Geven hun visie
Van vragen naar antwoorden

Bereid je voor op de toekomst van werk. Krijg antwoorden op vragen, deel ervaringen, krik je kennisniveau op.

 • Hoe zet je succesvol een inclusief en investerend opleidingsklimaat op?
 • Wat zijn de lessen van innovatieve organisatievormen als holacratie, co-creatie en situationeel leiderschap?
 • Wat zijn de mogelijke toekomstscenario’s en hoe bereid ik me daar als organisatie en/of werkende op voor?
 • Wat is de rol van HR bij innovatie en technologische disruptie?
 • Wat doet ‘work-life integration’ met het brein van de werknemer en hoe kun je daar als organisatie een verantwoorde rol in nemen?
 • Wat is de impact van de veranderende arbeidsmarkt op pensioen en onderwijs, en hoe zetten we de stap naar morgen?
Dit zijn dé onderwerpen van de serie
'Future of Work'

De veranderende arbeidsmarkt beïnvloedt talrijke gebieden. In het grote aantal interessante thema’s dat momenteel speelt, hebben we een keuze moeten maken. Wij geloven dat dit dé thema’s zijn die nu onze aandacht verdienen.

 • Dag 1: Mens, werk én technologie | 10 sept
 • Dag 2: Mens, werk, leven én leren | 1 okt
 • Dag 3: Mens, werk, data en innovatieve organisatievormen | 29 okt
 • Dag 4: Mens, werk én maatschappij | 19 nov

Door robotisering, AI en een veranderende demografie verandert de arbeidsmarkt. Hoe ziet de toekomst van werk eruit? Wat is de rol van technologie? En hoe bereid je je als individu, organisatie, en beleidsmaker voor op de toekomst?

 

Tijd Inhoud Spreker
19.00
Ontvangst en raak aan de praat
19.30
Opening en de Grote Nederlandse Arbeidsmarkt-Quiz
Lees meer

Vanavond spreken we over de veranderende arbeidsmarkt en het veranderende karakter van werk zelf. Het tempo waarin de techniek en onze omgeving zich ontwikkelt neemt toe, waardoor wendbaarheid en voorbereiding essentieel is.

Een goed begin is het halve werk. Daarom zorgen we vanavond allereerst dat de basiskennis op orde is. Want, wat weet je eigenlijk van de huidige Nederlandse arbeidsmarkt?

19.50
De krachten die onze toekomst vormgeven – hoe ziet de (werk)dag van morgen eruit? (EN)
Lees meer

Flexibilisering, robotisering, digitalisering én een veranderende demografie zorgen ervoor dat de wereld van werk verandert. Hoe zien die veranderingen er precies uit? En, hoe organiseren we het werk in de toekomst?

De toekomst voorspellen kan niemand, maar door een gebrek aan een eenduidig toekomstbeeld achteroverleunen is onverantwoord. Met welke concrete disruptieve ontwikkelingen moeten we rekening houden, en hoe doen we dat? Wat is het effect van deze ontwikkelingen op de drie-eenheid ‘work, worker en workplace’ die de toekomst van werk bepaalt? Wat is de urgentie om het daar nú over te hebben? Wat zien we nu al gebeuren?


Voertaal: Engels

20.20
Dit betekent de toekomst van werken voor jou
Lees meer

De toekomst van werk beïnvloedt ons allemaal. Bedrijven moeten strategische keuzes maken, voor zowel werknemers in dienst als zelfstandigen is er werk aan de winkel en de politiek moet kritisch naar het systeem kijken. De onvermijdbare veranderingen hebben verstrekkende gevolgen, maar wat betekent het precies voor jou? Welke stappen moet je nú zetten om straks voorbereid te zijn. En, hoe doe je dat strategisch en succesvol? Een panel – waarin bedrijven, werkenden én de vakbond vertegenwoordigd zijn – gaan met deze vragen aan de slag en met elkaar in gesprek.

Welke acties moeten er genomen worden door wie? Waarom is dat urgent? En, hoe doorbreken we de stilstand? Praat vooral mee!

20.45
Fokke & Sukke
Lees meer

Fokke & Sukke-auteur Bastiaan Geleijnse verzorgt tijdens het programma een aantal korte intermezzo’s, waarin Fokke & Sukke hun visie geven op de sprekers en reacties uit de zaal.

20.55
De werkgever aan zet: hoe kunnen organisaties zich voorbereiden op de impact van technologie op onze beroepen én bedrijven?
Lees meer

Taken en beroepen veranderen onvermijdelijk door technologische disruptie. We hebben eerder deze avond vastgesteld dat de veranderende interactie van mens en techniek onomkeerbaar is, dat omscholing essentieel is, dat de politiek aan de slag moet en dat het bedrijfsleven zich hoognodig moet voorbereiden op de transitie.

Het is tijd om in te zoomen op de praktijk. We kijken naar bedrijfsstrategieën om met de invloed van technologie om te gaan. Technologie, Organisatie en Personeel: dat staat centraal bij het maken van een strategisch plan. Hoe bereid je je voor op de toekomst, hoe kun je technologie inzetten om vaardigheden en de inzetbaarheid van werkenden te versterken en de duurzaamheid van je organisatie veilig te stellen? Waar en hoe begin je? Hoe kom je tot de beste strategie?

21.30
Borrel mee en praat verder!
Tijdens deze tweede avond hebben we het over de rol van vaardigheden, een Leven Lang Leren en duurzame inzetbaarheid. Ook gaan we in gesprek over het belang van diversiteit op de werkvloer en hoe je van een divers werkklimaat een inclusief klimaat bereikt. Vervolgens kijken we naar de toenemende trend van thuiswerken en welke spelregels nodig zijn om work-life integration en de zogenoemde ideal worker culture vorm te geven. En, wat is de impact van alle prikkers en kantoortuinen op ons brein?

 

Tijd Inhoud Spreker
19:00
Ontvangst en raak aan de praat
19:30
Opening en korte terugblik op avond 1
19:45
Vaardigheden zijn de toekomst van werk
Lees meer

De huidige arbeidsmarkt moet om! We moeten naar een meer op vaardigheden (skills) gerichte arbeidsmarkt, waar zogenoemde intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en een Leven Lang Ontwikkelen de norm is. Hoe zorg je voor een positieve leerervaring, hoe versterk je vaardigheden en wat zijn dé vier routes naar duurzame inzetbaarheid van mensen? Jos Sanders - senior researcher bij TNO, lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan aan de HAN en nauw betrokken bij het project ‘House of Skills’ – weet dat als geen ander. Aan de hand van theorie én praktijkvoorbeelden deelt hij vanavond zijn kennis en ervaringen.

20:05
De kunst van omdenken: Duurzame inzetbaarheid in de praktijk, het kan wel!
Lees meer

Van theorie naar de soms weerbarstige praktijk. Hoe kun je als groot bedrijf succesvol inzetten op inclusiviteit en de continue ontwikkeling van medewerkers? Asito, een van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland met zeker 10.000 mensen in dienst, weet het antwoord. Asito wordt gezien als een van de koplopers op het gebied van diversiteit, inclusie en mensgerichtheid. ‘Medewerkersbeleving’, dat is het speerpunt van Hans van Leeuwen, HR-directeur bij het schoonmaakbedrijf. “We zijn er volop mee bezig, maar we zijn er nog lang niet”, geeft hij direct toe. Veel werkgevers denken dat het bij hen überhaupt niet kan. De kunst is omdenken; hoe kan het wel?

20.35
Inclusiviteit én diversiteit – over controversiële maatregelen in het bedrijfsleven en de wetenschap
Lees meer

In gesprek met Evangelia Demerouti, de Chief Diversity Officer van TU Eindhoven. Sinds kort neemt de universiteit enkel nog vrouwen aan voor wetenschappelijke functies. Van lof tot kritiek, de reacties waren talrijk. Gaat zo’n maatregel te ver of is het het enige redmiddel in de strijd om diversiteit? En, waarom dan? Hoe zorg je er vervolgens voor dat diversiteit niet het einddoel is, maar dat je daadwerkelijk een inclusief werkklimaat bereikt?

20:50
Het Nieuwe Werken én Leven: van thuiswerken tot de ideal-worker culture
Lees meer

Work-life integration, een toenemende trend in thuiswerken en de ideal worker culture - wat betekent dit voor arbeidsvormen, arbeidsbeleving en werktijden? Hoe kun je dit als organisatie en/of werkende zo inrichten dat het daadwerkelijk werkt? En, welke nieuwe spelregels ontstaan hierdoor?

21:05
De neuropsycholoog vertelt: het effect van de ‘ideal worker culture’ op ons brein
Lees meer

Prestaties verbeteren en stress verlagen? Mark Tigchelaar helpt ondernemers, kenniswerkers en topsporters met het weerbaarder maken van het individu. Het begint volgens hem allemaal bij het begrijpen van de werking van je brein.

Er is een continu gevecht gaande om onze aandacht, stress is een focus probleem. Dit is niet voorbehouden aan werk, juist de integratie van werk en prive is uitdagend voor het brein. Hoe werken de stofjes in ons brein? Hoe beïnvloedt de ‘ideal worker culture’ onze geest? En hoe zorgen we voor meer productiviteit, minder stress én meer creativiteit?

21:30
Borrel mee en praat verder!

Collega’s die elkaars salaris bepalen, situationeel leiderschap, holacratie, de kracht van diversiteit in co-creatie, de rol van e-HRM bij innovatie en Talent Intelligence. We hebben het vanavond over ethiek, effectiviteit, implementatie én praktijkervaringen.

 

Tijd Inhoud Spreker
19:00
Ontvangst en raak aan de praat
19:30
Opening en korte terugblik op avond 2
19:45
e-HRM als middel voor innovatie
Lees meer

We starten vanavond met de veranderende rol van HR. De toekomst van werk beïnvloedt HR, een afdeling die steeds meer van het operationele naar het strategische speelveld schuift. Wat is de concrete impact van technologie op HR? En waarom is e-HRM zo’n belangrijk element voor succesvolle innovatie trajecten? De kansen van technologie, de toenemende betekenis van HR-Analytics en de rol van e-HRM bij innovatie staat in het openingsverhaal van Tanya Bondarouk, door HRTop100 uitgeroepen tot HR-wetenschapper van dit jaar, centraal.

20:05
Talent Design: who is going to thrive in the future?
Lees meer

Talent Design: who is going to thrive in the future?

Betere beslissingen ten aanzien van de kracht van jouw organisatie: het medewerkersbestand. Wat is het belang van talent design en people analytics? BrainsFirst maakt middels een breintest een individueel profiel van een sollicitant en vertaalt dit profiel naar de betreffende functie en rol: sluit iemands ‘brein’ goed aan op het werk? Welke vaardigheden heb je nu en welke potentie zit er om bepaalde vaardigheden in de toekomst te ontwikkelen? En hoe verhoudt het profiel van de sollicitant zich ten opzichte met de best presterende mensen uit diezelfde sector?

20:25
Collaborate or Die: Holacracy als model voor een co-creatieve samenleving
Lees meer

Fronteer is een strategisch adviesbureau dat bedrijven helpt te innoveren. Niet gek dat ze zelf de innovatie-hamer gepakt hebben en spijkers met koppen zijn gaan slaan. Van profit naar purpose en van hierarchy naar ‘voting with feet’ – Fronteer organiseert zichzelf tegenwoordig volledig holacratisch. En de klanten met wie ze werken? Die krijgen te maken met holacracy light. Voor Martijn Pater, oprichter van Fronteer, past het perfect bij zijn visie op een co-creatieve samenleving. Het is dus geen toeval dat hij beide combineert in zijn bedrijf. Maar, hoe werkt dit in de praktijk? Wat zijn de geleerde lessen? En is de holacratie zo zaligmakend als het klinkt?

20:40
AHOY, Utopia in zicht! (maar niet voor iedereen)
Lees meer

Onbeperkte vakantiedagen, collectief belegde ontslagrondes, geen geschreven regels en volledige transparantie over alle salarissen – digital marketingbureau Keytoe experimenteert volop met vernieuwend organiseren. De speeltuin die eigenaar Cedric Muchall gecreëerd heeft, leidde ook tot de ontwikkeling van de zogenoemde SentimentsApp, een app waarbij collega’s invloed hadden op elkaars salaris. De aandacht van nationale en internationale media was destijds groot, maar Cedric Muchall zelf stond niet achter het idee. “Ik heb een haat-liefde verhouding met de cultuur in mijn eigen bedrijf. De groep is experimenteler dan ik, maar door onze keuze voor situationeel leiderschap heb ik niet meer het laatste woord.”

Een aspect is Keytoe en Cedric volledig helder: het klassieke bedrijfsleven heeft ons geconditioneerd en het is essentieel dat we dat loslaten. “Keytoe is het positieve alternatief, een soort Utopia. Maar eerlijk is eerlijk, het is niet voor iedereen.”

21.05
De voor- en nadelen van nieuwe organisatievormen
Lees meer

Utopia? Halleluja? Het gouden ei? Niet iedereen ziet alleen maar voordelen van nieuwe organisatievormen, zoals holacratie en het zogenoemde Spotify-model. Wat zijn de grootste voor- en nadelen van nieuwe organisatievormen? Wanneer kies je welk model? En, wat moet je doen om het te laten slagen?

Ard-Pieter de Man, hoogleraar VU, verdiept zich sinds begin jaren negentig in nieuwe organisatievormen. "Een blauwdruk volgen die ergens ooit verzonnen is, dat is nooit een goed idee", aldus De Man. Donderdagavond 29 oktober deelt hij zijn bijsluiter over experimenteren op de werkvloer.

21:30
Borrel mee en praat verder!

De toekomst van werk heeft impact op financiële zekerheden, onderwijs, sociale zekerheid, zingeving en (werk)geluk. Eendimensionaal kijken kan niet niet meer. We praten verder over mens, werk én maatschappij. Doe mee!

Tijd Inhoud Spreker
19:00
Ontvangst en raak aan de praat
19:30
Opening en terugblik op avond 3
19:40
Blik op de toekomst: Nederland kan beter werken
Lees meer

Werk heeft een enorme maatschappelijke waarde, zowel voor het individu, voor de werkgever als voor het collectief. Zowel op de korte als de lange termijn. Maar werken brengt ook kosten met zich mee. Wat zijn die baten en kosten van werken en hoe krijgen we de waarde van werk in Nederland zo groot mogelijk? En wat is de impact van zogenoemde ‘lange systemen’ op onze arbeidsmarkt?

Om scherp te kunnen kijken, is het tijd voor een multifocale bril. Het zijn de openingswoorden in de meest recente studie van Platform voor de Toekomst van Werk. Jenny Kossen, senior Arbeid bij de Argumentenfabriek en projectleider van het platform, deelt vanavond haar visie op de toekomt van werk en het belang van een multidimensionale blik.

20:05
In gesprek over...
Lees meer

De arbeidsmarkt is aan tig systemen verbonden. Van de woningmarkt, tot het onderwijs en van sociale zekerheid tot onze financiële structuren. Te vaak behandelen we elk thema als apart vraagstuk waardoor we onze kijk op het totaalbeeld verliezen. Dat is niet alleen zonde, maar ook ongelukkig. We praten vanavond over de onderlinge verbanden en zoeken we naar de kansen voor morgen!

I
In gesprek over...
Arbeid en Sociale Zekerheid: het basisinkomen
II
Vraag maar raak….aan NRC-redacteur Christiaan Pelgrim
Lees meer

De regels rond werk en arbeidscontracten moeten volledig op de schop, adviseert de Commissie Borstlap, een door het kabinet ingestelde commissie. De veelheid aan contractvormen in Nederland – uitzenden, payrolling, nulurencontracten, contracting, zzp – moet dringend worden ingeperkt en er moeten sociale vangnet-regelingen komen, zoals de WIA voor arbeidsongeschikten, die zich richten op álle werkenden, wat hun contractvorm ook is. Intussen nam de Eerste Kamer dit jaar de nieuwe Arbeidsmarktwet aan en is minister Wouter Koolmees druk met het vinden van een oplossing voor pensioenkortingen.

De arbeidsmarkt is een spannend politiek thema. Hoe staat het ervoor? Wat speelt er nu? En wat kunnen we verwachten? NRC-redacteur sociale economie, Christiaan Pelgrim, weet dat als geen ander en beantwoordt al jouw vragen over politiek en arbeidsmarkt.

III
In gesprek over…
Arbeid en onderwijs: de rol van het mbo, techniek en het bedrijfsleven
21:10
Vijf voor twaalf: een pleidooi voor leiderschap!
Lees meer

Egon Hoppe, Partner Human Capital bij Deloitte, heeft al aardig wat crisissituaties in zijn leven gezien. Als voormalig luitenant-kolonel en als commandant van de grootste brigade van de Marechaussee op Schiphol onderkent hij als geen ander het belang van leiderschap in crisissituaties. Wat hem betreft is de situatie op de arbeidsmarkt nu ook acuut. Het is vijf voor twaalf en de tijd van vergezichten is voorbij. Het is tijd voor concrete stappen. In zijn pleidooi benadrukt hij de significantie van strategie en het geven van richting, maar hij richt zich voornamelijk op succesvolle executie. Want, hoe komen we succesvol tot een concrete volgende stap in de toekomst van werk?

21:30
Borrel mee en discussieer verder!
Fokke & Sukke tijdens Future of Work!

Bastiaan Geleijnse van Fokke & Sukke vatte de eerste avond treffend samen.

Wil jij..
 • in vier avonden worden bijgepraat door koplopers in het bedrijfsleven en de wetenschap over hun visie op de toekomst van werk?
 • praktische handvatten krijgen die jou in staat stellen jouw organisatie klaar te stomen voor de toekomst?
 • nadenken over de impact van technologische en demografische disrupties op toekomstscenario’s?
 • praten en kennis delen met andere betrokken professionals en je netwerk uitbreiden?

 

Voor wie is Future of Work?
 • Voor mensen uit het (hoger kader) bedrijfsleven, waaronder CEO’s, recruiters, strategie-, innovatie- en HR-Managers.
 • Voor werkenden, onder wie werknemers in dienst, digital nomads, zzp’ers en ondernemers.
 • Voor beleidsmakers, economen en arbeidsmarktdeskundigen die moeten inspelen op de sociaal-economische gevolgen van het toekomstig werklandschap.
 • Onderzoekers binnen robotica, kunstmatige intelligentie, arbeidsmarkt en sociale economie.
Opiniestukken

Het managerloze tijdperk is (voorlopig) een illusie

Zelforganisatie, waarbij medewerkers zelf bepalen hoe ze onderling hun werk verdelen, is aan een opmars bezig. Zeker in de zorg is sprake van een hype.…
Lees verder

De vijf voorwaarden voor succesvol thuiswerken

We werken steeds meer thuis. Vorig jaar werkten ruim 1,2 miljoen Nederlanders bijna altijd thuis en nog eens 2 miljoen Nederlanders deden dit incidenteel, zo…
Lees verder

Een vast contract:
ideaal of onzin?

Als we de vakbeweging en de politiek mogen geloven, is alleen een vaste baan een echte baan. Een vaste baan is In alle opzichten ideaal…
Lees verder

De toekomst van werk is niet sexy

Praten, schrijven en vooral discussiëren over de impact van nieuwe technologie op werk en arbeid is ‘hot’, maar gaat alle kanten op. Artificial Intelligence (AI),…
Lees verder

6 redenen om 'Future of Work' niet te missen:

 • Podium
  Podium

  Fantastisch podium: actueel, kritisch en origineel. Écht NRC.

 • Netwerk
  Netwerk

  Kom samen en verbind met verschillende betrokkenen die zich bezig houden met de toekomst van werk.

 • Experts
  Experts

  Bevlogen koplopers in het bedrijfsleven en wetenschappers over hun visie op de toekomst van werk.

 • Up-to-date
  Up-to-date

  In één avond bijgepraat: hoor alles over de laatste ontwikkelingen en ideeën van koplopers en onderzoekers.

 • Interactie
  Interactie

  Sparren op niveau en inspiratie opdoen in motiverende setting.

 • Borrel
  Borrel

  Sluit de avond af met een drankje, een lekkere borrelhap én goed gezelschap.

Trots op onze samenwerkingen
 • Partners
 • Netwerkpartner
Locatie

De Hallen Studios
Hannie Dankbaarpassage 18
1053 CG Amsterdam

In Amsterdam-West – op een steenworp afstand van het Leidseplein – is de voormalige tramremise gerenoveerd tot De Hallen Amsterdam, een grootschalig centrum voor ambachten, mode, media en cultuur. De komende avonden van de NRC Live serie ‘Future of Work’ vinden hier plaats.

Openbaar vervoer
De Hallen zijn goed te bereiken met het ov via tram 3 (halte Bilderdijkstraat / Kinkerstraat), 7 en 17 (halte Ten Katestraat).

Parkeren
Toch met de auto? U kunt parkeren in de ondergrondse parkeergarage (165 plekken) Vanaf de ring is het circa acht minuten rijden naar De Hallen Studio’s.

Contact

Programmamaker
Marjon op de Woerd

Mailadres voor vragen
nrclive@nrc.nl

Telefonisch contact
020 755 39 21