De Floriade van 2022 begint vandaag

-4 minuten leestijd-

Hoe kunnen we onszelf in de toekomst op een duurzame manier van goed voedsel blijven voorzien? Nu de wereldbevolking stijgt en het landbouwgebied steeds kleiner wordt, houdt die vraag steeds meer landen in de wereld bezig. In 2022 hopen we in Flevoland goede antwoorden te hebben gevonden. Daarom hebben we nu geen tijd te verliezen.

In Almere verrijst binnenkort een bijzonder gebouw. Deze Innovatiewerkplaats is onder meer opgebouwd uit een flinke laag Flevolandse bodem en wordt dus bijna letterlijk uit de klei getrokken. Binnen zullen onderzoekers, studenten en kennisinstellingen samen gaan werken aan oplossingen voor wereldwijde vraagstukken. Het resultaat ziet u in 2022. Dan zal de zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere plaatsvinden. Nu zult u denken: we leven nu in 2017. U bent vijf jaar te vroeg met uw verhaal. Weet dan dat de Floriade eigenlijk vandaag al begint. Vooruitgang kost tijd. Als we in 2022 de Nederlandse innovatiekracht aan de wereld willen laten zien, moeten we haast maken met elkaar.

“Vooruitgang kost tijd. Als we in 2022 de Nederlandse innovatiekracht aan de wereld willen laten zien, moeten we haast maken met elkaar.”

De Floriade biedt ondernemers en kennisinstellingen een prachtige gelegenheid om hun innovatiekracht te presenteren. Almere is daarbij een logische locatie. De stad maakt onderdeel uit van de metropoolregio Amsterdam (de consumenten), maar bevindt zich tegelijkertijd in een grootschalig landbouwgebied (de producenten). De ideale plek voor een innovatiekraamkamer voor agro & food.

Het thema van de komende Floriade is ´Growing Green Cities’. Het evenement gaat over de problemen die samenhangen met mondiale verstedelijking. Eén van die kwesties is voedselproductie.  Naar verwachting zal de wereldbevolking in 2050 gegroeid zijn tot negen miljard mensen. Zeventig procent van hen woont in de stad. De land- en tuinbouwsector zal twee keer meer voedsel moeten produceren met twee keer minder grondstoffen, op een gebied dat steeds kleiner wordt. Aan die innovatieopgave van de sector voegen wij toe: mag het ook twee keer gezonder? Hoe zorg je ervoor dat inwoners van miljoenensteden elke dag vers en gezond voedsel krijgen?

“Hoe zorg je ervoor dat inwoners van miljoenensteden elke dag vers en gezond voedsel krijgen?”

We kunnen niet tot 2022 op het antwoord blijven wachten. In het belang van onze eigen kinderen moeten problemen van de toekomst nu aangepakt worden. We gaan daarom zelf aan de slag. Op het terrein van de Floriade komt bijvoorbeeld een prachtige proeftuin te liggen. In dit ´living lab´ wordt onderzoek gedaan naar innovatieve systemen op het gebied van voedselproductie. Ook andere thema´s krijgen aandacht, zoals reststromen, waterzuivering, water en mobiliteit. Dat veldwerk gebeurt midden in de stad. Na de expositie wordt van het terrein een stadswijk gemaakt. Tijdens de Floriade zullen de eerste bewoners hun huis hebben betrokken. Daarmee wordt de expositie in vele opzichten een ander evenement dan eerdere edities.

We denken dus alvast vooruit. De komende jaren willen we verder komen.  Verbindingen leggen, stappen zetten en kansen creëren, in Flevoland en in heel Nederland. Dat kunnen we eenvoudigweg niet alleen. We moeten samenwerken met elkaar om ons doel te bereiken. Gelukkig worden we bijgestaan door universiteiten, innovatieve bedrijven en kennisinstellingen.  Vanuit het thema ´Growing Green Cities´ willen we onze regionale kenniseconomie versterken en stimuleren. We bouwen geprinte 3D-bruggen, doen testen met decentrale waterzuivering en nodigen Bouwend Nederland uit om de Straat van de Toekomst te realiseren op het Floriadeterrein. De bijzondere samenwerking komt bovendien heel concreet tot uitdrukking in verschillende creatieve wedstrijden die de provincie in aanloop naar de Floriade organiseert. De eerste is een ´Floriade Werkt!´ Challenge. Het MKB, kennisinstellingen en studenten zijn uitgedaagd om oplossingen te ontwikkelen op het gebied van duurzame voedselvoorziening. Dit leverde 48 concepten op. De ene deelnemer zorgt met een elektrisch tractor voor combinatie van duurzame energie met duurzame bodem,, iemand anders maakt gezond zeewiervoedsel en een derde maakt van schillen weer waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Allemaal zijn ze druk bezig met de toekomst. Tijdens het NRC Live AgriFood&Tech-congres in Almere maken we op 1 juni de winnaars bekend. Zij krijgen een geldprijs en mogen hun concept uitwerken onder deskundige begeleiding. Dan krijgen voedselvraagstukken het antwoord dat ze nodig hebben.

“Het MKB, kennisinstellingen en studenten zijn uitgedaagd om oplossingen te ontwikkelen op het gebied van duurzame voedselvoorziening. Dit leverde 48 concepten op.”

De verre toekomst is dichterbij dan we soms denken. Voor we het weten komen we elkaar tegen tijdens de Floriade. Voor we het weten zijn we veertig jaar verder. Daarom wil ik u oproepen om mee te doen. Laat het buitenland zien wat Nederland te bieden heeft. Innovatiekracht is tenslotte ons belangrijkste exportproduct. Die innovatie gaat over de toekomst, maar begint nu. 2022 is niet het jaar dat nog wel eens komt, maar het jaar van morgen. Daar moeten we vandaag al tijd voor maken.


Jan-Nico Appelman
Gedeputeerde Economie
Provincie Flevoland


In aanloop naar Agrifood & Tech deelt NRC Live iedere week één of meerdere (opinie)stukken van onze sprekers.

Bekijk het programma

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige NRC Live events? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Suggesties voor een spreker?

Suggesties voor een spreker?

Ken jij iemand die goed zou kunnen spreken op een van onze events? Stel dan een spreker aan ons voor!