Fintech: aan tafel of op het menu

-5 minuten leestijd-

OPINIE – Fintech is het buzzword in de financiële industrie. In Amerika en Azië is dat al heel lang zo, in Europa begint de bewustwording. Langzaam, dat wel.

Als ik op congressen en spreekbeurten aan de financials vraag wie er een bitcoin bezit,  gaan er nagenoeg geen handen omhoog. We zijn in Europa nog teveel naar het verleden en de financiële crisis aan het kijken en maatregelen aan het nemen om die, hopelijk, in de toekomst te voorkomen. Terwijl we vooruit moeten kijken, want als het om fintech gaat, zitten we ófwel aan tafel, ófwel staan we op het menu.

Fintech-markten
Kijk maar naar fintech-markten als de Verenigde Staten, China en Israël. Het merendeel van de investeringen komt in deze landen terecht, met als gevolg dat hier ook de grootste fintech bedrijven gehuisvest zijn. Zelfs in Latijns-Amerika en Afrika zijn ze al verder met fintech. Wil Europa concurrerend blijven en haar state-of-the-art financiële infrastructuur behouden, dan moet snelle innovatie de norm zijn en niet de uitzondering.

De kansen zijn enorm, zowel voor de industrie als voor de consument. Fintech zorgt voor meer transparantie, meer gemak, meer keuzevrijheid, en hogere snelheid en lagere kosten voor consumenten. Voor de financiële sector biedt fintech ook nieuwe mogelijkheden, zoals big data en robo-advice en het zorgt voor lagere kosten en een beter risicomanagement.

“Wil Europa concurrerend blijven en haar state-of-the-art financiële infrastructuur behouden, dan moet snelle innovatie de norm zijn en niet de uitzondering.”

Vandaar dat ik mij het afgelopen jaar heb ingezet om fintech hoog op de Europese agenda te krijgen. Mijn rapport is vorige maand ingediend bij de Europese Commissie en wordt waarschijnlijk eind mei aangenomen in het Europees Parlement. Mijn belangrijkste aanbeveling is natuurlijk dat Europese regelgeving fintech ruim baan moet geven. Fintech moet worden gefaciliteerd, niet gefrustreerd.

Prioriteiten
Prioriteit nummer één, twee en drie als het om fintech gaat, is cyber security. De overvaller die met een pistool in de hand en een bivakmuts over zijn hoofd een bank ging overvallen, is iets voor actiefilms uit de vorige eeuw geworden. Cybercrime is wereldwijd een enorm en toenemend probleem.

Volgens data van Grant Thornton zorgde cybercriminaliteit vorig jaar voor een wereldwijde kostenpost van zo’n $280 miljard, terwijl een andere schatting van McAfee uitgaat van een totale schade voor organisaties en samenleving van meer dan $400 miljard.

Prioriteit nummer één, twee en drie als het om fintech gaat, is cyber security.”

Meer dan 80 procent van de beschikbare data in de wereld is de afgelopen twee jaar gecreëerd! Zo snel gaat het. Ik pleit in Brussel voor meer aandacht en inzet voor cybersecurity in stresstesten van banken en andere financiële instellingen. En voor meer uitwisseling van kennis en ervaring tussen bedrijven en overheden. Er staat veel op het spel; voor bedrijven, overheden en niet minder voor particulieren.

In de financiële sector van de toekomst is meer behoefte aan techneuten, dan aan juristen en economen. Niet alleen om algoritmes die fintech mogelijk maken te bedenken, maar ook om de enorme hoeveelheid data te beschermen. Datzelfde geldt voor financiële toezichthouders. Zij moeten in de krochten van de fintech ontwikkelingen duiken, begrijpen wat er speelt en weten hoe fintech zich verhoudt tot de reële economie, voordat zij beslissingen nemen.

New kids
Daarnaast is het creëren van een gelijk speelveld heel belangrijk. Er zijn ontzettend veel ‘new kids on the block’. Fintech is niet alleen iets voor de traditionele banken en verzekeraars, er zijn ook een heleboel nieuwe, kleine startups mee bezig. Van die jongens die in een garage met hun benen op tafel en een biertje in de hand met een briljant idee komen. Maar natuurlijk ook de bigtechs, zoals Apple, met Apple Pay en Google, met de Google Wallet.

Voor de klant maakt het in de toekomst niet uit of hij een financieel product krijgt van Apple of van één van onze banken, of misschien van een hippe jonge startup. Hier moet daarom gelden: ‘Same services, same risks, same rules’.  Alleen door iedereen een eerlijke kans te geven, krijgen we èchte innovatie.

“Fintech moet worden gefaciliteerd, niet gefrustreerd.”
Tweet this!

Virtuele Munt
Ook moet er ruimte komen om te experimenteren binnen Europa. Door toe te staan te experimenteren terwijl de toezichthouder meekijkt, doen financiële dienstverleners kennis en ervaring op, zonder dat de belangen van de consument in gevaar komen.

De  FCA in Londen heeft een ‘regulatory sandbox’ ingesteld om nieuwe fintech-mogelijkheden de kans te bieden. Het gaat hierbij niet om ontheffing van regelgeving, of regelgeving ‘light’. Het gaat om een mentaliteitsverandering, waarbij  wordt gekeken naar de kansen in plaats van problemen. Een switch van ‘nee-tenzij’, naar ‘ja- mits’. In een veilige omgeving en op een beperkte schaal, kan de ECB bijvoorbeeld gaan experimenteren met een virtuele munt.

Als we maar doorpakken. Want op dit moment start Europa niet vanaf ‘pole position’, maar moet net als Max Verstappen spectaculaire inhaalmanoeuvres gaan uitvoeren.  Terwijl Europa, net als Verstappen, ook een potentiële wereldkampioen is.

Op fintech.


Als Fintech-rapporteur voor het Europees Parlement bracht Cora begin 2017 haar rapport met aanbevelingen uit. De Europarlementariër zet zich in om de reputatie van de financiële sector weer op te poetsen; onder andere met een succesvol wetsvoorstel tegen Libor-fraude. Namens de VVD was zij eerder actief als raadslid in Oisterwijk, bij de Provinciale Staten van Brabant en tot 2014 in de Tweede Kamer. Als Europarlementariër zit zij o.a. in de commissies Economie en Monetaire zaken (ECON), Industrie, Technologie, Research en Energie (ITRE) en de speciaal ingestelde commissie voor belastingen (TAXE) en is ze vice-voorzitter van de delegatie voor de betrekkingen met India.


In aanloop naar ‘De fintech-realiteit‘ deelt NRC Live iedere week één of meerdere (opinie)stukken van onze sprekers.

Bekijk het programma

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige NRC Live events? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Suggesties voor een spreker?

Suggesties voor een spreker?

Ken jij iemand die goed zou kunnen spreken op een van onze events? Stel dan een spreker aan ons voor!