Er is nóg geen man overboord…

Tijdens een overleg met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zit ik naast onze voorzitter Pieter Duisenberg. Ik hoor hem vlammend praten over de grote golf van digitalisering die internationaal het hoger onderwijs overspoelt. Een golf waarin je niet kopje-onder wilt gaan, maar waarop je wilt surfen en waardoor je immens veel snelheid en meters kan maken.

Waar hij het over heeft? Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. In 2018 niet alleen een speerpunt van de Vereniging van Universiteiten, de organisatie van Duisenberg, maar ook van de Vereniging Hogescholen en van SURF.

De voortdenderende digitalisering in ons hoger onderwijs is slechts één van de aanleidingen voor dit ambitieuze samenwerkingsverband. Het Versnellingsplan heeft minstens evenveel te maken met de toenemende vraag naar hoger onderwijs, de veranderende behoeften van de maatschappij ten aanzien van leren (steeds dynamischer, flexibeler en meer doorlopend), de toename van internationale studenten, en de alsmaar teruglopende overheidsfinanciering per student.

Kortom: er is urgentie. En ook: er zijn kansen!

De ambities zijn groot
Op dit moment staat Nederland vierde in de The Digital Economy and Society Index (DESI). Naast Denemarken, Zweden en Finland heeft Nederland de meest geavanceerde digitale economie van Europa. Nederland is een compact, hoogontwikkeld én goed georganiseerd land. Een land met uitstekende fysieke en digitale infrastructuren. Oftewel: het startpunt is goed.

“Als we samenwerken, kunnen we snel resultaten boeken. Ik zie dan ook geen reden dat Nederland niet de beste binnen Europa kan worden op dit gebied.” Aldus Anka Mulder, voorzitter van Saxion en Stuurgroep-lid van het Versnellingsplan.
De stip op de horizon is gezet. En, Anka Mulder heeft gelijk.

Waar koersen we op af?
Universiteiten en hogescholen zetten stevig in op het Versnellingsplan. Het doel? Zowel op de eigen instelling als landelijk onderwijsinnovatie met ICT versnellen.

Betrokkenen van alle instellingen willen dit concreet maken met acht Versnellingszones. Leest u mee: 1) faciliteren en professionaliseren van docenten, 2) aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren, 3) flexibilisering van het onderwijs 4) naar digitale (open) leermiddelen, 5) veilig en betrouwbaar benutten van studiedata, 6) evidence-based onderwijsinnovatie met ICT, 7) samenwerking met EdTech, en 8) gezamenlijk koersen op versnelling.

Op moment van schrijven vindt de werving van teamleden en aanvoerders voor de zones plaats. Zij lopen de komende vier jaar voorop in het versnellen van onderwijsinnovatie met ICT.

Aansluiting op de arbeidsmarkt
Tijdens NRC Live van 11 oktober 2018 gaan Anka Mulder en Tom van den Brink, in gesprek over de versnellingszone aansluiting op de arbeidsmarkt. Zij zijn respectievelijk voorzitter van Saxion en voorzitter van het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) en zijn beiden lid van de Stuurgroep Versnellingsplan.

Bevatten onze studies de juiste en genoeg digitale kennis en vaardigheden? Moeten we opleidingen anders inrichten en/of nieuwe opleidingen ontwikkelen? En, linken we voldoende met de behoefte van de arbeidsmarkt? Het gebruik van mail en Excel gaat over het algemeen uitstekend. Maar als we kijken naar programmeer-skills of het maken van geavanceerde spreadsheets, is het voor veel studenten al lastiger.

Wij doen het samen
Tot slot: het hele Versnellingsplan is gestoeld op samenwerking. De onderwijsinnovaties zullen alleen slagen als ze tot in de diepste haarvaten van het hoger onderwijs doordringen. Daar spelen wij allemaal een rol in. Landelijke spelers en, meer regionaal, instellingsmedewerkers, docenten en studenten. En, ook de maatschappij en arbeidsmarkt. Daarom sowieso een compliment voor jou: dankjewel voor het lezen van dit stuk!

Ben je benieuwd waar het Versnellingsplan heen gaat? Zie je kansen voor verbinding met één van de Versnellingszones?
Surf met ons mee op die grote golf en help versnellen.


In aanloop naar de conferentie over de Toekomst van Onderwijs delen wij regelmatig opiniestukken van onze sprekers. Simone Endert is senior beleidsadviseur bij de VSNU en heeft hart voor zowel innovatie als versnellen. Zij maakt deel uit van het programmateam Versnellingsplan, waarin ook de VH en SURF deelnemen, en schreef namens hen dit stuk. Tijdens NRC Live zullen Anka Mulder en Tom van den Brink, respectievelijk voorzitter van Saxion en voorzitter ISO en beiden Stuurgroep-lid Versnellingsplan, het gesprek aangaan. 

Bekijk programma