De pijn van de energietransitie

Een dreigende stijging van de energierekening zorgt voor politieke onrust, het Klimaatakkoord ligt onder vuur en de gevolgen van de voorgestelde maatregelen voor burgers en bedrijfsleven zijn nog onduidelijk. Tegelijkertijd gaat de energietransitie niet snel genoeg: Nederland ligt van alle EU-landen het verst achter op de eigen klimaatdoelen.

Minimale maatschappelijke kosten
Hoe kunnen overheid en bedrijfsleven de energietransitie versnellen, zonder de realiteit van nu uit het oog te verliezen? Hoe laat je de vervuiler betalen, help je duurzame innovaties verder, beperk je de maatschappelijke kosten en geef je bewoners, werknemers en reizigers ook iets terug?

Disruptie met draagvlak
Van het kostenplaatje naar op maat gesneden oplossingen: praat mee over de praktische hobbels voor de energietransitie en laat je verrassen door vernieuwers die de weg naar een duurzame toekomst vereffenen.

In het kort
 • Datum 14 mei, 4 juni & 25 juni
 • Tijden 19:00 - 21:30
 • Locatie Jaarbeurs Utrecht
 • Tarieven €59 per avond; €150 passe-partout
 • Mailadres voor vragen nrclive@nrc.nl
 • Telefonisch contact via: 020 755 39 21

Sprekers

Kees van Daalen
Kees van Daalen
Kees van Daalen Strategisch adviseur Energie, Enpuls, Enexis Groep
Olof van der Gaag
Olof van der Gaag
Olof van der Gaag Directeur NVDE
Huub Keizers
Huub Keizers
Huub Keizers Programmamanager Energie Gebouwde Omgeving bij TNO
Ted Braakman
Ted Braakman
Ted Braakman Oprichter Hero Balancer
Allard Castelein
Allard Castelein
Allard Castelein CEO Havenbedrijf Rotterdam
Anne Elsen
Anne Elsen
Anne Elsen Senior Projectmanager Energietransitie voor Winst uit je woning
Corine Jansen
Corine Jansen
Corine Jansen Mede-oprichter Nederland Luistert
Han Slootweg
Han Slootweg
Han Slootweg Directeur Asset Management Enexis Netbeheer
Paul de Ruiter
Paul de Ruiter
Paul de Ruiter Oprichter Paul de Ruiter Architects
Liesbeth van Tongeren
Liesbeth van Tongeren
Liesbeth van Tongeren Wethouder Den Haag
Sanne Akerboom
Sanne Akerboom
Sanne Akerboom Onderzoeker Universiteit Utrecht
Paul Geurts van Kessel
Paul Geurts van Kessel
Paul Geurts van Kessel Mede-oprichter Greenhome
Anke van Hal
Anke van Hal
Anke van Hal Professor Sustainable Building Nyenrode
Patrick Lammers
Patrick Lammers
Patrick Lammers CEO Essent
Annelies Huygen
Annelies Huygen
Annelies Huygen Senior Researcher TNO
Barbara Baarsma
Barbara Baarsma
Barbara Baarsma Directievoorzitter Rabobank Amsterdam
Pieter Boot
Pieter Boot
Pieter Boot Sectorhoofd Planbureau voor de Leefomgeving
Rens van Tilburg
Rens van Tilburg
Rens van Tilburg Drecteur Sustainable Finance Lab
Jade Oudejans
Jade Oudejans
Jade Oudejans Adviseur Warmtetransitie Over Morgen
Vincent Ruijter
Vincent Ruijter
Vincent Ruijter Directeur iwell
Manon Janssen
Manon Janssen
Manon Janssen Voorzitter Industrietafel Klimaatakkoord
Hester van Santen
Hester van Santen
Hester van Santen Redacteur energie en duurzaamheid NRC
Frans Rooijers
Frans Rooijers
Frans Rooijers Directeur CE Delft
Erik van der Walle
Erik van der Walle
Erik van der Walle NRC Journalist
Bart Krull
Bart Krull
Bart Krull Moderator
Fokke & Sukke
Fokke & Sukke
Fokke & Sukke Geven hun visie
Programma

Praat in mei en juni 2019 tijdens drie avonden mee over de pijn van de energietransitie. Bekijk het programma per dag en meld je aan voor één of meerdere avonden.

 • Dag 1: Wie betaalt de rekening? | 14 mei 2019
 • Dag 2: Draagvlak in de wijk | 4 juni 2019
 • Dag 3: Oplossingen op maat | 25 juni 2019

De winnaars en verliezers van de energietransitie
Voor wie zijn de kosten van de energietransitie? Kunnen we ervoor zorgen dat de vervuiler betaalt? Discussie over de meest netelige kwesties rond de energietransitie.

Tijd Inhoud Spreker
19:30
Opening
Lees meer

Opening door de dagvoorzitter

19:40
De winnaars en de verliezers van de energietransitie | een analyse
Lees meer

Het Klimaatakkoord ligt onder vuur en de gevolgen van de voorgestelde maatregelen burgers en bedrijfsleven zijn nog onduidelijk. Wie moeten straks de prijs van de energietransitie betalen? Een analyse van de winnaars en verliezers.

20:05
De energierekening: hoe is die opgebouwd en kun je die eerlijker verdelen?
Lees meer

Al in 2017 vonden Milieudefensie en Essent elkaar in een ongewone samenwerking voor een eerlijker energierekening. Nu die rekening stijgt, wordt ook de missie van Essent-CEO Patrick Lammers steeds urgenter. Hoe zijn de energielasten in de praktijk eigenlijk verdeeld? En aan welke knoppen kunnen we draaien om die lasten anders te verdelen?

20.25
De vervuiler betaalt | hoe doe je dat?
Lees meer

Nederland moet volgens de Urgenda-uitspraak 25 % CO2-reductie halen in 2020, maar blijft vooralsnog ver achter bij de gestelde doelen. Fossiel moet duurder om de klimaatdoelen te halen, zeggen veel experts. De CO2-heffing ligt toch opnieuw op tafel. Wat is de beste manier om de vervuiler te laten betalen en hoe zorg je dat de pijn eerlijk wordt verdeeld? Hoe kan de industrie zich daarop voorbereiden? Discussie in drie delen onder leiding van NRC-journalist Erik van der Walle met als thema’s:
- Een eigen Nederlandse CO2-belasting: ja of nee?
- CO2-neutraal én een goede concurrentiepositie voor de industrie. (Hoe) kan dat?
- Van belasten naar stimuleren: hoe help je duurzaam gedrag?

21:15
Interview | het klimaatakkoord doorgerekend. Hoe nu verder?
Lees meer

Wat kunnen we met de doorrekening van het klimaatakkoord door het PBL? Hoe hard zijn de conclusies en hoe kunnen overheid en bedrijfsleven nu verder? Gesprek met NRC-journalist Hester van Santen.

21:30
Borrel

Een oefening in luisteren
Waarom willen bewoners geen windmolens in de buurt? Of steigeren automobilisten bij het woord rekeningrijden? Hoor hoe je burgers écht een aandeel kunt geven in duurzame ontwikkelingen. Lessen voor duurzame vernieuwers die een maatschappelijke beweging willen creëren.

Tijd Inhoud Spreker
19:30
Opening door de dagvoorzitter
19:40
Quiz – Het straatinterview
Lees meer

Fragmenten uit het nieuws met de vraag? Wat denken mensen in straatinterviews over de energietransitie? Quiz met de zaal gevolgd door een interview met Annelies Huygen over het creëren van draagvlak voor de energietransitie.

20:00
Waarom de consument niet aan de energietransitie wil (en waarom wel)
Lees meer

Waarom willen mensen geen windmolens in de buurt? Waarom wekken inspraakavonden over het gasvrij maken van wijken zoveel weerstand op? En kijken mensen liever de kat uit de boom voordat ze zelf een warmtepomp in huis nemen? Sanne Akerboom onderzocht het draagvlak voor nieuwe windparken en deelt haar lessen over hoe je burgers echt een aandeel kunt geven in duurzame ontwikkeling.

20:25
Een oefening in luisteren
Lees meer

Niet vertellen hoe het moet, maar luisteren naar wat mensen willen; dat is de start voor het creëren van draagvlak. Maar luisteren we wel goed? Een korte oefening.

20:35
Aardgasvrij wonen – Wijkaanpak in de praktijk
Lees meer

Nederland moet van het gas af, maar hoe brengen we deze enorme opgave tot een goed eind? Volgens hoogleraar duurzaam bouwen Anke van Hal moeten we eerst een stap terugdoen, voordat we kunnen versnellen. Hoe werkt dat in de praktijk? Het panel deelt haar geleerde lessen. Panelgesprek met expertrol van NRC-journalist Hester van Santen.

21:15
Column - Benut de mogelijkheden van de energietransitie
Lees meer

De energietransitie leeft en dat leidt tot veel discussie. De meeste Nederlanders steunen het doel maar hebben zorgen over de praktische uitwerking. Die zorg is menselijk. Om die zorgen weg te nemen, moet de energietransitie praktische en betaalbare oplossingen bieden die het leven aangenamer maken. Olof van der Gaag houdt een pleidooi voor alle mogelijkheden die de energietransitie biedt.

21:30
Borrel

Ontwerpen voor een duurzame toekomst
Ontwerpen voor een duurzame toekomst – Hoe vind je lokale oplossingen voor een wereldwijde uitdaging? Technologische en sociale vernieuwers tonen hun op maat gesneden, slimme aanpak. Over het doorbreken van de traditionele manier van werken, én toch iedereen mee krijgen.

Tijd Inhoud Spreker
19:30
Opening door dagvoorzitter
19:40
Netbeheerder in transitie | verandering tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten
Lees meer

Hoe kun je als netbeheerder helpen de energietransitie te versnellen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten? Van het bepalen van de locatie van nieuwe windmolens tot alternatieve warmtevoorzieningen; Enexis geeft inzicht in de gevolgen van CO2-besparende maatregelen en helpt zo gemeentes bij een effectieve klimaataanpak.

20:05
Datatechnologie voor een op maat gesneden aanpak
Lees meer

Welke wijken komen als eerste in aanmerking om aardgasvrij te maken? En welke oplossing kies je daarbij: warmtenetten, geothermie, (collectieve) warmtepompen, zonnecollectoren, warmte-koudeopslag, of een combinatie daarvan? Met behulp van data is het mogelijk de regionale kansen en uitdagingen naast elkaar te leggen en een op maat gesneden aanpak te kiezen. Hoe werkt dit in de praktijk?

20:20
Pitches | innovatie die ontzorgt
Lees meer

Welke technologische of sociale innovaties helpen de energietransitie echt vooruit? Pitches van ondernemers die met hun slimme oplossingen helpen om zorgen en praktische hobbels voor overheden, bedrijven en burgers weg te nemen.

20:50
Ontwerpen voor een duurzame toekomst
Lees meer

Van het hoofdkantoor van TNT in Hoofddorp tot het QO-hotel Amsterdam: architect Paul de Ruiter tekende voor de duurzame ontwerpen. Hoe ontwerpt hij voor een duurzame toekomst en hoe houdt hij rekening met de wensen van opdrachtgevers én aannemers. Over oplossingen op maat in een traditionele sector als de bouw.

21:20
Fokke & Sukke
Lees meer

Fokke en Sukke geven hun visie op wat er is gezegd.

21:30
Borrel
Locatie

Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht

Je bent van harte welkom in het Auditorium van Media Plaza (Jaarbeurs Utrecht), bereikbaar via de hoofdingang tegenover het station. Bij binnenkomst volg je de borden “Media Plaza”. De locatie is uitstekend bereikbaar zowel met OV (plan je reis hier met het openbaar vervoer) als met de auto. Jaarbeurs beschikt over uitgebreide parkeermogelijkheden.

Opiniestukken

Waar de potentie zit van radicale versnelling

In het debat over duurzaamheid lukt het moeilijk om te focussen op de concrete oplossingen. De politiek lijkt het te hebben omarmt echter door sterke…
Lees verder

Draagvlak of meedoen?

Veel burgers zijn een beetje bang voor de energietransitie. Ze denken dat ze het niet kunnen betalen, dat ze hun auto moeten wegdoen of dat…
Lees verder

De vervuiler moet betalen

De vervuiler moet betalen, dat is al jarenlang een uitspraak van veel politici, maar het komt er niet van. Maar wie is nu de vervuiler?…
Lees verder