Duurzaam beleggen 2.0 – impact wordt de nieuwe norm

Pnom Penh, september 2017. We zijn in een sfeervol hangmattenrestaurant aan de oever van de Mekong. Mevrouw Pich Sidin verkocht vroeger lunches vanuit haar keuken, totdat de keuken te klein werd en zij haar oog liet vallen op een braakliggend terrein aan de rivier. Een eigen restaurant was altijd haar droom geweest. Met een lening van Acleda Bank, de grootste bank van Cambodja en al jaren een klant van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO, werd haar droom 8 jaar geleden werkelijkheid. Ze heeft nu 10 mensen in dienst en zorgt ook voor werkgelegenheid bij haar toeleveranciers. Uitbreiding van het restaurant staat op stapel.

“Duurzaam beleggen 2.0, impact wordt de nieuwe norm. Lees opiniestuk van Yvonne Bakkum @fmo_development”
Tweet this!

“Impactbeleggen” wordt volwassen

Sinds een jaar of tien heeft ‘impactbeleggen’ een grote vlucht genomen; schattingen van de totale omvang beginnen op $114 miljard en de markt groeit met 17% per jaar aldus het GIIN (Global Impact Investors Network). Steeds meer institutionele en particuliere beleggers realiseren zich dat zij met hun investeringen naast het behalen van een financieel rendement ook een positieve bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.

De totale “impactbeleggingen” wereldwijd worden geschat op $114 miljard en de markt groeit met 17% per jaar

Bedrijven werden hiertoe recent nog opgeroepen door Larry Fink, de CEO van Blackrock de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Als een bedrijf geen ‘purpose’ heeft of alles opoffert aan de korte termijn, schrijft Fink, dan zal het uiteindelijk zijn bestaansrecht verliezen. Hiermee gaan beleggers een stap verder dan bij duurzaam beleggen. Behalve het vermijden van negatieve impact door bijvoorbeeld de uitsluiting van clusterbommen of – meer recent – fossiele brandstoffen gaan beleggers op zoek naar positieve impact door te investeren in schone energie, biologische landbouw, of een bank als Acleda.

Als een bedrijf geen ‘purpose’ heeft of alles opoffert aan de korte termijn, dan zal het uiteindelijk zijn bestaansrecht verliezen” – Larry Fink, CEO Blackrock

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDGs) van de Verenigde Naties hebben de afgelopen twee jaar kleur[1] gegeven aan deze ambitie. Zonder twijfel een positieve ontwikkeling. Echter, te vaak wordt impact nog binair gemeten: heeft deze investering impact, ja of nee?

Is de impact per geïnvesteerde euro voldoende?

Met het volwassen worden van impactbeleggen pleit ik voor een meer genuanceerde benadering van impact. Net zoals investeerders een afweging maken of een bepaald financieel rendement voldoende is voor het risico dat wordt genomen, zo zou je ook moeten kijken naar de impact. Past deze impact bij mijn impactdoelstellingen en is de impact per geïnvesteerde euro voldoende?

Net zoals je het rendement van een bepaalde investering afzet tegen de rendementen die je met andere investeringen kunt behalen, zo zou je de impact moeten vergelijken met de impact van andere investeringsmogelijkheden. Dat kan alleen als je weet welke impact je hebt en hoeveel.

“Impact meet je niet met een simpele ja/nee vraag. Weet je welke impact je hebt en hoeveel?”

Een recente studie van Societe Generale laat zien dat van de naar schatting $2,5 biljoen extra die jaarlijks nodig zijn om de SDGs te realiseren maar liefst $2,4 biljoen naar investeringen in ontwikkelingslanden moet. En waar het gat in westerse landen nog maar 10% is, is dat in ontwikkelingslanden ruim 40% en in Afrika zelfs 90%.

Hier wordt het lastig! Want overheden alleen kunnen dit gat niet dichten. Het geld van institutionele beleggers is onmisbaar. Maar ontwikkelingslanden zijn voor de meeste beleggers onbekend terrein. En onbekend maakt onbemind.

Bovendien dragen nieuwsmedia en ontwikkelingsorganisaties bij aan een verkeerde beeldvorming. Volgens Mirjam Vossen, die hierop onlangs promoveerde aan de Radboud Universiteit, kloppen de beelden die wij krijgen via de media niet met de werkelijke vooruitgang die er plaatsvindt in ontwikkelingslanden.

Feiten boven onderbuikgevoelens

Er is dus nog een lange weg te gaan voordat de potentie van impactbeleggen optimaal wordt benut daar waar dit het meest nodig én efficiënt is. Toch ben ik optimistisch. Want uiteindelijk zouden feiten zwaarder moeten wegen dan onderbuikgevoelens.

Die feiten laten zien dat duurzaam investeren in ontwikkelingslanden minder risicovol is dan veel beleggers denken, en bovendien een aantrekkelijk rendement oplevert. Zodra investeerders behalve op financieel rendement en risico ook gaan sturen op het impactrendement per geïnvesteerde euro is de stap naar ontwikkelingslanden snel gezet. Pas dan wordt het behalen van de SDGs een reëel en inspirerend perspectief voor ons allemaal!


Yvonne is Managing Director van FMO Investment Management BV. Deze 100% dochter van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO ontwikkelt samen met gerenommeerde partners investeringsproposities voor duurzaam investeren in ontwikkelingslanden. Daarbij worden de wensen van de investeerders gekoppeld aan de expertise van FMO. Naast haar rol als Managing Director is Yvonne o.a. lid van de PRI Asset Owner Advisory Committee.


In aanloop naar Impact Day delen wij regelmatig opiniestukken van onze sprekers.

Bekijk Programma