De digitale maatschappij vraagt om professionals die willen doorleren

Informatie- en communicatietechnologie is een integraal deel geworden van ons werk en leven. Vanuit technologie is een omwenteling naar een digitale samenleving ontstaan. Om in deze samenleving te werken, ondernemen en leven hebben we gekwalificeerde mensen nodig. Talentvolle mensen die digitalisering leiden, nieuwe diensten en banen creëren, en veiligheid en inclusiviteit garanderen.

“De digitale maatschappij vraagt om professionals die willen doorleren - lees in opiniestuk @geleyn voor @nrclive waarom ”
Tweet this!

Tekort aan talent

We hebben een tekort aan dit talent. Zo telt de Amsterdam Economic Board in haar Human Capital Agenda duizenden vacatures. Niet alleen in de ICT-sector is men op zoek naar digi-savvy personeel, ook in de zorg, maakindustrie, financiële wereld,
creatieve industrie en binnen de overheid. Daar komt bij dat de Amsterdamse regio groeiambities heeft en zeer aantrekkelijk is voor buitenlandse ondernemingen, die vragen om digitaal talent.

Het gaat niet om aantallen alleen. ICT-onderwijs is niet langer een geïsoleerde discipline. Kennis van het ontwerp van user-experiences, informatierecht, ethiek, service design en digitaal ondernemerschap zijn net zo belangrijk als programmeren, cloud systemen en big data analyse.

Technologische stagnatie

Robert Gordon stelt in zijn boek The Rise and Fall of American Growth dat onze tijd er een is van technologische stagnatie, en niet van technologische revolutie. Dit staat haaks op het populaire beeld dat we ons in een zeer snelle (digitale) technologische revolutie bevinden. Gordon benadrukt dat de uitdagingen waar we op dit moment voor staan juist niet in de technologie gezocht moeten worden. Zoals Belinda Lanks in Fast Company het mooi verwoordt: “Today, integration, rather than raw technology, has become the pressing problem of our world.” 

In een toespraak eerder dit jaar pleitte Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, voor een verantwoorde inzet van digitalisering. Burgers, politici en ontwerpers van nieuwe technologie moeten beter nadenken over de maatschappelijke gevolgen ervan. Ze vraagt zich hardop af of Nederland niet dé plek kan en moet worden voor een verantwoorde inzet van digitalisering.

Digitale school

Belangrijk is dus vooral het inbedden van de digitalisering in onze samenleving. Dit vraagt om een digitale school die zorgt voor het opleiden van een nieuwe generatie professionals, die zich blijven inzetten voor deze uitdagingen. Tevens zorgt de school ervoor dat er voortdurend oplossingen aangedragen worden, in nauwe samenwerking met de publieke sector en het bedrijfsleven. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) komt met zo’n school: de Digital Society School. Samen met haar kennispartners richt de HvA zich op talent in binnen- en buitenland, om zodoende de talentpool in en voor de metropoolregio Amsterdam uit te breiden.

Afzetten tegen traditionele onderwijsmodellen

Om flexibiliteit te garanderen, zal deze school zich moeten afzetten tegen de traditionele onderwijsmodellen die uitgaan van lineaire, langetermijnleertrajecten (bijvoorbeeld opleidingen van vier jaar). Sterker nog, deze worden overboord gegooid en er wordt gewerkt vanuit modulaire, flexibele en kortetermijnprogramma’s. Die richten zich voornamelijk op de rol en integratie van technologie in de belangrijkste transities binnen de samenleving.

De langetermijnvisie bestaat vooral uit het lifelong learning-principe: leren stopt niet bij het afstuderen. Men kan de school binnenkomen, een module volgen, de school verlaten, maar wel onderdeel blijven van een sterke learning community. Om vervolgens aan de slag te gaan in het werkveld en in de toekomst wellicht weer terug te keren. Deze circulaire, modulaire aanpak maakt de school een aantrekkelijk alternatief voor internationaal talent. Bovendien sluit zij beter aan op het projectgedreven bedrijfsleven.

Tijdens NRC Live, een bijeenkomst op 23 november, gaat Geleyn Meijer nader in op de Digital Society School.


Geleyn Meijer (1960) is Decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is initiatiefnemer van het Amsterdam Creative Industries Netwerk. Een van de projecten hiervan is de Knowledge Mile. In 2017 nam Geleyn het initiatief voor de Digital Society School. Een aanpak voor 21ste eeuw onderwijs dat vakmanschap, ondernemingszin en een leven lang leren centraal stelt. Geleyn stond aan de basis van de vorming van de topsector Creatieve Industrie. Vanaf 2012 was hij bestuursvoorzitter van het landelijke kennis en innovatienetwerk CLICKNL.