Daling vlees- en zuivelverkoop zette door in 2017

Apeldoorn, 7 juni 2018 – In 2017 verkochten Nederlandse supermarkten 1,6% minder vlees en 1,3% minder zuivel ten opzichte van 2016. Deze trend zette zich door in de eerste 16 weken van 2018, zo blijkt uit cijfers die vandaag worden gepresenteerd bij de NRC conferentie ‘Het Duurzame Dieet’ in Almere.

De cijfers, afkomstig van IRI, geven een beeld tot en met week 16 van 2018. De jaarlijkse verkoop van vlees en dierlijke zuivel, inclusief eieren, bedraagt op dit moment 219 kg per persoon. De verkoop van plantaardige eiwitrijke alternatieven is 7,9 kg per capita per jaar.

Grotere Kanteling

“Het is bemoedigend dat de cijfers een blijvende daling laten zien in de verkoop van vlees, zuivel en eieren en tegelijk een groei van de supermarktverkoop van plantaardige alternatieven.” Aldus Jeroen Willemsen, woordvoerder van de Green Protein Alliance. “Voor een gezonde bevolking, een gezond ecosysteem en een gezonde, toekomstbestendige circulaire economie is echter een veel grotere kanteling noodzakelijk. Hiervoor moeten we de massa aanspreken. Die wordt nog onvoldoende bereikt”.

Alle Nederlanders

Willemsen: “Steeds meer Nederlanders bewijzen dat gezond, smakelijk en duurzaam eten prima samengaan. Nu gaan we de volgende uitdaging aan: naar een duurzame balans in het eetpatroon van alle Nederlanders”. De GPA benadrukte eerder dat de eiwittransitie hiervoor hét speerpunt moet worden van het nationale voedselbeleid. Het kabinet buigt zich momenteel over de actielijnen die producenten, retailers en andere stakeholders beschreven in de Transitieagenda Biomassa & Voedsel.

Kritische Massa

Met inmiddels 25 leden en 10 kennispartners gaat de GPA die uitdaging aan. Via educatie, voorlichting, assortimentsverbreding, ondersteuning van maatschappelijke initiatieven en moderne vormen van nudging. “Met ons platform ‘Plantaardige Eiwitten – Daar kun je op bouwen’ bieden we retailers, producenten, influencers en maatschappelijke initiatieven handvaten voor doorvertaling van de boodschap naar hun eigen doelgroep.” Willemsen besluit: “Private partijen en betrokken burgers nemen de verantwoordelijkheid, maar ze kunnen dit niet alleen dragen. De energietransitie leert ons dat ook grootse inzet van de overheid vereist is voor transitie-succes.”


De Green Protein Alliance is een Nederlandse beweging van supermarkten, fabrikanten, wetenschappers, NGO’s en overheidsinstellingen. Deze beweging zet zich in om de consumptieverhouding van plantaardige en dierlijke eiwitten te veranderen van 35/65 nu naar 50/50 in 2025 en 60/40 niet later dan in 2030.


In aanloop naar ons AgriFood & Tech event delen we regelmatig opiniestukken van onze sprekers en partners.

Bekijk programma