Circulair ondernemen vraagt om initiatief, daadkracht en leiderschap

De versnippering van het politieke landschap, de risico’s die complexe belangen van stakeholders met zich meebrengen en de afwachtende houding van consumenten vertragen momenteel de overgang naar een circulaire economie. We wachten op elkaar terwijl de urgentie van de problematiek juist vraagt om initiatief, daadkracht en leiderschap.

Als Managing Director van Miele Nederland heb ik vaak het gevoel dat er onvoldoende draagvlak is voor initiatief. We willen allemaal duurzamer produceren en leven, maar er ook echt iets voor doen valt niet altijd mee. ‘Waar ligt de verantwoordelijkheid?’ is een vraag die vaak wordt gesteld. Wat mij betreft moeten we het vooral samen doen.

Politieke landschap
Kijken we naar het politieke landschap, dan is dat vooral enorm versnipperd. De resultaten van de Provinciale Statenverkiezingen lieten dat duidelijk zien. Ons land lijkt momenteel meer uit bestuurders te bestaan dan uit ondernemers en doorpakkers. De tegenbeweging die is ontstaan door de ‘klimaatdiscussiemoeheid’ en wordt ondersteund door sommige politieke partijen, helpt ook niet. Ik vind het zorgelijk dat er ruimte is gekomen voor nuancering als het gaat om de problematiek. Hadden bedrijven of consumenten al moeite om actie te ondernemen, dan hebben zij nu een ‘legitieme’ reden om achterover te blijven leunen.

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie
Een goed voorbeeld is ook het onlangs bij de Tweede Kamer ingediende Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie, waarin beschreven staat wat er de komende vijf jaar gaat gebeuren zodat Nederland in 2030 toe kan met de helft minder primaire grondstoffen. Kamerleden hebben daarover 127 vragen gesteld. Als ik het getal 127 lees, vraag me af wat er aan de hand is. Is het een vertragingstechniek? Hebben de Kamerleden meer informatie nodig voor een gedegen verhaal richting hun achterban? Is het angst? Hoewel ik me graag laat verrassen, is mijn conclusie dat het naïef is om te denken dat de overheid op dit moment snel en doortastend kan handelen.

Circulaire businessmodellen
De reden dat Miele mede-initiatiefnemer is van de Circular Business Challenge Award 2019 heeft hier alles mee te maken. We willen het bedrijfsleven stimuleren om nú actie te ondernemen en niet te wachten op de overheid. We hebben circulaire businessmodellen, concrete ideeën en vooral concrete successen nodig die aantonen dat het wél kan. Als bedrijf moet je dan wel kritisch genoeg zijn om te onderkennen dat je andere dingen moet doen om tot nieuwe initiatieven te komen. Einstein zei ooit: ‘We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt’, en zo is het precies. Het vraagt om initiatief, daadkracht en leiderschap.

“Versnippering van het politieke landschap, complexe belangen van stakeholders en de afwachtende houding van consumenten vertraagt de overgang naar een circulaire economie. De urgentie vraagt om initiatief, daadkracht en leiderschap.”
Tweet this!

Dwarse denkers
Een hoogleraar van de Vrije Universiteit Amsterdam vertelde laatst in een interview dat een van zijn studenten had berekend dat we 5% van de Parijs-doelstellingen op het gebied van CO2-reductie kunnen realiseren als we de data van wasmachines, vaatwassers, groene stroombronnen en het weer combineren, en met behulp van kunstmatige intelligentie bepalen wat het beste moment is om het apparaat klimaatneutraal aan te zetten. Ervan uitgaande dat dit klopt, is dat behoorlijk confronterend door zijn potentiële omvang. Maar bovenal vind ik het een prachtig voorbeeld van de mogelijke positieve impact van nieuw en dwars denken!


Stefan Verhoeven, sinds 2015 Managing Director van Miele Nederland, heeft ruim 25 jaar ervaring in (internationale) marketing- en salesfuncties binnen Esso, Philips en Miele. Hij wordt regelmatig gevraagd te spreken over onderwerpen die hem na aan het hart liggen, waaronder de circulaire economie. Zo maakt hij zich op dit gebied, als voorzitter van de Stichting Witgoed, sterk voor permanent overleg tussen de verschillende ketenpartijen, alsmede de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen die een circulaire economie dichterbij kunnen brengen.


In aanloop naar de Impact Day 2019 deelt NRC Live opiniestukken van de sprekers.

Bekijk het gehele programma en de sprekers van 'Impact Day 2019'

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige NRC Live events? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Suggesties voor een spreker?

Suggesties voor een spreker?

Ken jij iemand die goed zou kunnen spreken op een van onze events? Stel dan een spreker aan ons voor!