Circulair ondernemen loont

Iedereen weet dat we de aarde uitputten als het lineaire economische systeem van produceren en wegwerpen blijft bestaan. In het huidige economische systeem lopen we aan tegen de sociale en ecologische grenzen.

Een ander systeem, waar een goede balans is tussen sociaal maatschappelijke en ecologische vooruitgang, is mogelijk. Produceren, consumeren, financieren en organiseren – het kan allemaal circulair. In deze economie opereren organisaties niet vanuit een gedachte die winst gedreven is, maar spelen aandacht voor sociale en milieuaspecten een veel belangrijkere rol.

Produceren, consumeren, financieren en organiseren – het kan allemaal circulair.

Circulair is ondertussen een buzzword geworden en veel bedrijven zijn er al wel mee bezig. Maar toch, het gaat allemaal veel te  langzaam. Minder dan 1% van alle bedrijven in Nederland is echt circulair. Dat is veel te weinig en dat is jammer, voor het klimaat, maar ook een gemiste kans voor de bedrijven zelf.

Minder dan 1% van alle bedrijven in Nederland is echt circulair.

Want er zijn talloze voorlopers die laten zien dat circulair ondernemen loont. En dat het een kwestie van doen is. MUD Jeans, Black Bear Carbon, Vigga, Fairphone en Bundles, allemaal laten ze zien dat met verbeeldingskracht, lef en ondernemingszin je in staat bent om circulaire producten en diensten op  de markt te brengen.

“Circulair ondernement loont! Lees in opiniestuk dat @stichtingDOEN voor @nrclive schreef waarom”
Tweet this!

Deze ondernemers hebben bijzondere uitdagingen waardoor ze innovatiever en slagvaardiger moeten zijn dan reguliere ondernemers. Ze moeten bestaande markten veranderen, nieuwe verdienmodellen creëren, bewustzijn van klanten verhogen en daarbij operationele processen ontwerpen rondom de meest optimale levenscyclus van producten. Daarmee zijn zij de bedrijven van de toekomst.

DOEN is verrast door de creativiteit en vindingrijkheid van de circulaire voorlopers en ondernemers. Concepten als co-creatie, transparantie, coöperatie, vertrouwen, lange termijn denken en lokaal opereren dragen bij aan succesvol circulair ondernemen. Zo werkt Bundles samen met Miele waardoor consumenten een wasmachine, vaatwasser of koffiezetappparaat kunnen leasen. Waarbij iemand niet betaalt voor een nieuw apparaat, maar voor het afnemen van een (af)-wasdienst of kopje koffie. Circulair ondernemen vraagt dus om een innovatieve manier van zaken doen. De innovatieve voorlopers inspireren daarmee andere ondernemers, organisaties en politieke partijen en laten zien dat het niet alleen anders moet, maar dat het ook anders kan.

Concepten als co-creatie, transparantie, coöperatie, vertrouwen, lange termijn denken en lokaal opereren dragen bij aan succesvol circulair ondernemen.

Dat is een mooie start. Bedrijven en overheid kunnen een nog veel sterkere rol spelen om samen met de circulaire voorlopers de transitie naar een nieuw en zichzelf herstellend systeem te versnellen. Door van dichtbij van ze te leren en met deze ondernemers de circulaire economie te laten groeien. Door nauw samen te werken, te co-creëren, te financieren en bij deze ondernemers in te kopen zetten we een grote stap op weg naar een circulaire wereld. Want circulair ondernemen loont.


Saskia Werther is programmamanager Groen van Stichting DOEN
www.doen.nl