Breaking News: oprichter Coolblue start zorgorganisatie

-4 minuten leestijd-

OPINIE – Eén van de oprichters van Coolblue kondigde vandaag aan een zorgorganisatie te starten. Slimme technologie gecombineerd met menselijke aandacht, moet ervoor zorgen dat hij uitmuntende service tegen aantrekkelijke tarieven kan bieden. “Bij mijn nieuwe zorgorganisatie doen we alles voor een glimlach”, zo liet de ondernemer aan onze correspondent weten.

Dit nieuws is (natuurlijk) niet echt, maar ik denk dat er best een aantal mensen zou juichen. Immers, is dit niet wat we willen? Een uitstekende klantgerichte dienstverlening van onze huisarts, apotheek, thuiszorg of kliniek tegen goede tarieven?

“Is dit niet wat we willen? Een uitstekende klantgerichte dienstverlening van onze huisarts, apotheek, thuiszorg of kliniek tegen goede tarieven?”

De titel voor dit artikel kwam in mij op toen ik bij de apotheek stond. Ik haalde mijn anti-allergie medicijnen op die ik al mijn hele leven gebruik. “Helaas, u moet opnieuw naar de huisarts want dit recept is verlopen”, hoorde ik van de vriendelijke mevrouw achter de balie. ”Ik kan er ook niets aan doen, maar ik mag ze zo niet meegeven.” Bij de balie naast mij ving ik op: “Nee, het is helaas niet mogelijk in het patiëntendossier van uw huisarts te kijken. U moet deze formulieren opnieuw invullen.” De wachtruimte zat ondertussen vol met meer dan tien mensen. Ik dacht: wat zou Coolblue doen? Dat bedrijf is namelijk een (en mijn) voorbeeld van uitmuntende service.

Steeds vaker hoor ik mensen zich verbazen. Zorgverleners doen hun uiterste best maar toch zijn bepaalde zaken lastig uit te leggen. Het regelen van thuiszorg is op sommige plekken zo ingewikkeld, dat je er soms weken mee bezig bent. Contact krijgen met een huisarts of specialist is een heel gedoe en betekent steevast dat je vrij moet nemen van je werk. En hoe vaak moet je in de zorg je eigen gegevens niet opnieuw doorgeven?

Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen die de zorg niet kennen, zich verbazen. Tenslotte, als ik bij Coolblue een ijskast bestel, wordt die dezelfde avond aangesloten. Hoe kan dat verschil zo groot zijn? Of is zo’n serviceniveau niet realistisch voor de zorg?

“Als ik bij Coolblue een ijskast bestel, wordt die dezelfde avond aangesloten. Hoe kan dat verschil zo groot zijn? Of is zo’n serviceniveau niet realistisch voor de zorg?”

Wat is er aan de hand? Ik zie 4 belangrijke trends. Trend 1: Nederland kampt met een dubbele vergrijzing en ontgroening. Er komen steeds meer ouderen die ook nog eens ouder worden, oftewel een dubbele vergrijzing (bron: CBS). En dit gaat gepaard met een lichte krimp van het aantal mensen in de werkbare leeftijd (tussen 20-65 jaar) in dezelfde periode. Dit legt een druk op de zorg omdat ouderen meer zorg consumeren dan jongeren. En deze druk wordt versterkt door trend 2: een toenemend aantal ziekten met een chronisch karakter. Enerzijds door nieuwe medische inzichten; anderzijds door onze ongezonde leefstijl.

Trend 3: de opkomst van medische technologie zoals nanotechnologie, robotisering en kunstmatige intelligentie biedt nieuwe inzichten. We weten en kunnen veel meer dan vroeger. Deze ontwikkeling zit in een stroomversnelling, met als gevolg extra druk op de zorgkosten omdat we deze nieuwe mogelijkheden ook in willen zetten. En trend 4: we worden steeds meer financieel betrokken bij onze zorg. En omdat we de zorgnota’s deels zelf betalen, verwachten we een ander serviceniveau dat meer lijkt op dat wat we in de dagelijkse ‘on demand’ maatschappij gewend zijn.

“Er komt veel meer vraag naar (andersoortige) zorg, terwijl de capaciteit om deze zorg te leveren en de werknemersbijdragen om deze deels via collectieve middelen te betalen afneemt”

Aan de hand van deze vier trends is de conclusie heel simpel: er komt veel meer vraag naar (andersoortige) zorg, terwijl de capaciteit om deze zorg te leveren en de werknemersbijdragen om deze deels via collectieve middelen te betalen afneemt. Dit jaar voorzie ik dan ook dat we op veel plaatsen in de zorg de pijn gaan voelen van oplopende capaciteitstekorten op het gebied van verpleegkundigen, verzorgenden, artsen en paramedici. We zullen dus iets moeten doen om dit te doorbreken, willen we onze zorg toegankelijk  en betaalbaar houden voor alle Nederlanders zoals nu het geval is. Maar, hoe dan?

“Technologie aan de vraagzijde van de zorg biedt kansen ”
Tweet this!

Technologie aan de vraagzijde van de zorg biedt kansen. Door zorgdata uit verschillende bronnen te combineren en analyseren, kunnen we verergering van ziekten voorkomen of zelfs ziekten voorspellen. Van symptoom- naar voorspellingsgeneeskunde.

Dit geldt voor medische zorg, maar ook wijkverpleging. Zoals ook blijkt uit projecten die we bij FocusCura doen. Bij vergeetachtige mensen thuis zien we bijvoorbeeld dat onze cAlarm-sensoren automatisch een leefpatroon kunnen ‘lezen’. Zijn er afwijkingen van het normale patroon zoals dwalen of vallen, ‘ziet’ een algoritme dit en wordt een alarmcentrale gewaarschuwd. En bij de inzet van cVitals-telemonitoringen laten onze projecten zien dat  we zo’n 25-35% ziekenhuisopnames  -en bezoeken bij ziekten als COPD of hartfalen kunnen voorkomen omdat door thuismetingen verslechtering van de gezondheid eerder kan worden opgemerkt.

Ook aan de aanbodzijde zie ik kansen. Zo kan technologie ook voor zorgverleners een belangrijke rol spelen. Denk aan slimme planningssystemen, multidisciplinaire videovergaderingen of zelfservicekiosken. Kortom, de mogelijkheden zijn legio. In feite overal waar technologie arbeid kan vervangen of ondersteunen, zodat we met een gelijkblijvend aantal zorgverleners meer cliënten kunnen helpen op een kwalitatief hoogwaardige manier.

“In feite overal waar technologie arbeid kan vervangen of ondersteunen, zodat we met een gelijkblijvend aantal zorgverleners meer cliënten kunnen helpen op een kwalitatief hoogwaardige manier.”

Als we technologie daadwerkelijk inbedden in de zorg, dan gaat het ons helpen de zorg toegankelijk, solidair en menselijk te houden. En als we technologie omarmen als hulpmiddel om processen te verbeteren (dus niet als doel op zich of als leuke Silicon Valley gadget!), dan krijgen we bovendien een extra ‘bonus’, namelijk: unieke service! Omdat zorg veel meer tijd- en plaats onafhankelijk wordt.

“Als we technologie daadwerkelijk inbedden in de zorg, dan gaat het ons helpen de zorg toegankelijk, solidair en menselijk te houden.”

Laten we daarom vooral niet wachten maar nu starten om samen technologie van waarde te maken voor de zorg. Dan kunnen kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven en realiseren we bovendien een serviceniveau in de zorg waar zelfs Coolblue jaloers op zou zijn.


Daan Dohmen (1979) is CEO van zorginnovatiebedrijf FocusCura en tevens benoemd als Lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. In zijn dagelijks werk houdt hij zich bezig met middellange termijn trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Met FocusCura probeert hij door ontwikkeling van unieke zorginnovaties een bijdrage te leveren aan de oplossing van knellende vraagstukken in de zorg, zoals de wens van veel mensen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en ziekenhuisopnames te voorkomen. Hiervoor werkt hij samen met meer dan 150 zorgorganisaties in inmiddels 5 landen en begeleidt hij promovendi die op dit gebied onderzoek doen bij onder meer het UMC Utrecht.


In aanloop naar en tijdens de serie over De Toekomst van Zorg deelt NRC Live iedere week één of meerdere (opinie)stukken van onze sprekers.

Bekijk het programma

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige NRC Live events? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Suggesties voor een spreker?

Suggesties voor een spreker?

Ken jij iemand die goed zou kunnen spreken op een van onze events? Stel dan een spreker aan ons voor!