Bedrijfsleven moet voortouw nemen in diversiteitsdiscussie

We naderen een historische dag. Dinsdag 1 oktober vieren we in Nederland voor het eerst Diversity Day. Bedrijven vragen door middel van verschillende activiteiten, die in het teken staan van verbinding en diversiteit, aandacht voor het onderwerp. Op deze manier wordt bijgedragen aan een maatschappij waarin we elkaars unieke talenten waarderen en gebruiken en waar insluiten de norm is in plaats van uitsluiten. Wat je gender, afkomst, seksuele oriëntatie, leeftijd of arbeidsprofiel ook is, samen vieren we de kracht van diversiteit. Doe je mee?

Het bedrijfsleven moet het voortouw nemen in de diversiteitsdiscussie. Dat gebeurt nu, door het initiatief van Diversiteit in Bedrijf dat de dag organiseert. Dertien  koplopers op dit gebied – waaronder ABN-AMRO, Accenture, Randstad, Asito, Schiphol Group en UMC Utrecht -realiseren zich als geen ander dat juist zij in staat zijn het verschil te maken. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van het percentage vrouwen in de top, het betrekken van kwetsbare doelgroepen, de integratie van statushouders of de acceptatie van LHBT-groep. Er wordt gekeken naar de kansen die mensen, álle mensen, in Nederland hebben op de arbeidsmarkt.

“Wat je gender, afkomst, seksuele oriëntatie, leeftijd of arbeidsprofiel ook is, samen vieren we de kracht van diversiteit. Doe je mee?”

Werk als basis van participatie

Het is daarbij belangrijk in ogenschouw te houden dat de mate van participatie in de samenleving van het individu nauw samenhangt met het werk wat hij/zij doet, of gedaan heeft. Tevens blijkt dat deelname aan de arbeidsmarkt voor diegenen die nog niet of nauwelijks zijn ingeburgerd een fundamentele bijdrage levert aan een versnelde integratie in onze samenleving.

Bovendien heeft het bedrijfsleven ook de draagkracht én de slagkracht om aan dit soort ontwikkelingen invulling te geven. Kijk bijvoorbeeld naar de banenafspraak die voormalig staatssecretaris Jetta Klijnsma met het bedrijfsleven heeft afgesloten. In tien jaar tijd zou het bedrijfsleven 100.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en de overheid zou 25.000 arbeidsplaatsen realiseren – inmiddels loopt het bedrijfsleven ruim voor op schema, terwijl de overheid achterblijft.

“We commit to deliver value to all of them, for the future success of our companies, our communities and our country.”

Momenteel zien we een tendens ontstaan dat naast het neerzetten van goede bedrijfsresultaten, het creëren van maatschappelijke meerwaarde steeds belangrijker wordt gevonden. Zelfs in de Verenigde Staten hebben 181 CEO’s recent aangegeven dat de focus op shareholders moet verschuiven naar stakeholders; “We commit to deliver value to all of them, for the future success of our companies, our communities and our country”.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is inmiddels veel meer dan een trend, het wordt zo langzamerhand een vereiste om je als bedrijf te onderscheiden in de markt. Klanten én opdrachtgevers eisen van hun leveranciers dat ze inzichtelijk maken hoe zij omgaan met milieu issues en het people-aspect. Medewerkers als stakeholders zien, arbeidsplaatsen realiseren voor groepen die traditioneel minder of geen kansen hebben op de arbeidsmarkt, wordt steeds belangrijker gevonden. Mooi voorbeeld hiervan is de introductie van Open Hiring (aan het werk zonder sollicitatieprocedure), een initiatief dat veel aandacht krijgt.

Diversiteit moet nu in de bedrijfsstrategie

Het stimuleren van diversiteit past volledig in de laatstgenoemde ontwikkeling. Werkgevers zouden dan ook in hun bedrijfsstrategie expliciet aandacht moeten besteden aan het thema diversiteit. Dit betekent dat het (top)management aandacht heeft voor de bedrijfscultuur en bereid is zich te committeren aan de diversiteitsdoelstellingen. Zo zal ook het HR-instrumentarium om de juiste mensen binnen te halen en te behouden voor handen moeten zijn en aan de hand van storytelling moeten in- en externe succesverhalen gedeeld worden.

Aantrekkelijk in een oververhitte markt

Door dit op een effectieve en transparante manier inhoud te geven, word je als organisatie aantrekkelijk voor potentiële werknemers. Want vooral in de oververhitte arbeidsmarkt maken medewerkers bewuste keuzes. Mensen werken liever bij een divers bedrijf waar je jezelf kunt zijn dan bij een bedrijf dat ervoor kiest daar geen aandacht aan te geven. Daarbij wil je als werkgever een zo ruim mogelijke keuze op die krappe arbeidsmarkt. Een voorbeeld om dit te realiseren is job crafting (taken worden herverdeeld), waardoor een medewerker met een beperking een passende arbeidsplaats kan worden geboden, terwijl je anders niemand zou kunnen werven.

“Mensen werken liever bij een divers bedrijf waar je jezelf kunt zijn dan bij een bedrijf dat ervoor kiest daar geen aandacht aan te geven.”

Er is weinig discussie meer over de business case omtrent diversiteit; deze is overduidelijk. Veel belangrijker is de vraag: hoe geef je hier als bedrijf invulling aan? Zo las ik onlangs een artikel dat grote modemerken allemaal een diversiteitsmanager op “C-level” niveau aanstellen. Dit heeft met product en productontwikkeling te maken, maar – veel belangrijker – met het hebben van een divers personeelsbestand in je organisatie en het daadwerkelijk actief gebruik maken van deze diversiteit.

Als bedrijven in staat zijn de kracht van diversiteit te gebruiken om beleid en bedrijfsvoering te optimaliseren door de dienst of het product beter aan te laten aansluiten op de wensen van de klant, dan is er naast een grotere kans op commercieel succes sprake van inclusiviteit, de overtreffende trap van diversiteit. Dit is food for thought voor een volgende keer.


Hans van Leeuwen geeft keynote tijdens Future of Work

Van theorie naar de soms weerbarstige praktijk. Hoe kun je als groot bedrijf succesvol inzetten op inclusiviteit en de continue ontwikkeling van medewerkers? Asito, een van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland met zeker 10.000 mensen in dienst, weet het antwoord. Asito wordt gezien als een van de koplopers op het gebied van diversiteit, inclusie en mensgerichtheid. ‘Medewerkersbeleving’, dat is het speerpunt van Hans van Leeuwen, tot voor kort HR-directeur bij het schoonmaakbedrijf. “Veel werkgevers denken dat het bij hen überhaupt niet kan. De kunst is omdenken; hoe kan het wel?

Hans van Leeuwen deelt zijn kennis en expertise op dinsdag 1 oktober tijdens Future of Work. Kom je ook?